TEAMCOACHING & ONTWIKKELING

Een team helpen met groei, samenwerken en presteren.

Robert Tjoe Nij: 06 5321 5978
Marlon Alvares: 06 1503 0676

De leergang Teamcoaching & -ontwikkeling

Is bestemd voor professionals die een gerichte rol hebben of willen vervullen in het coachen van een team tot een krachtige samenwerking en betere prestaties.

Voor jou als… Je hebt een expliciete of impliciete rol in teamontwikkeling en behoefte aan instrumentarium om het beste uit een team te kunnen halen. Je wilt je verder bekwamen in het vak van teamcoach. Je doet dit vanuit de rol van ex- of interne coach/adviseur, projectleider, teamcoördinator, programmamanager, leidinggevende, HR-adviseur of een vergelijkbare rol. Deze leergang is er ook voor jou als je een dergelijke rol nog niet hebt, maar wel ambieert.

Waarom investeren in teams? We zijn traditioneel gewend ons te richten op het functioneren en presteren van het individu en veel minder op een team als geheel. Echter, elf topvoetballers vormen samen niet automatisch een winnend team. Teams (of afdelingen) vormen in elke organisatie de basis om het werk te verdelen. Als een team niet goed functioneert, heeft dat -vroeg of laat- consequenties voor de gehele organisatie.

Een succesvol team

heeft een aantal kenmerken, zoals:

N

dezelfde doelstellingen en uitgangspunten; gezamenlijke afspraken over hoe die doelstellingen gerealiseerd worden;

N

gedeelde opvattingen over normen en waarden, resulterend in gewenst gedrag;

N

lerend en heeft een gezonde aanspreekcultuur;

N

sfeer van vertrouwen en respect.

Om dit te bereiken of te behouden is het nodig te investeren in teamontwikkeling.

Doel van de leergang

Ontwikkeling tot een effectieve teamcoach met een eigen identiteit. Daarbij in staat zijn het vertrouwen van het team te winnen om op relationeel niveau te mogen helpen. Tevens het eigen maken van een gereedschapskist en een gerichte aanpak om een team te helpen obstakels te overwinnen.

Hierdoor lever je een waardevolle bijdrage aan het behalen van betere teamprestaties.

\

Teamcoaching & - ontwikkeling (2020/2021)

vr 11 december ‘20
do 28 & vr 29 januari ‘21
vr 5 maart ‘21
do 22 april ‘21
do 3 & vr 4 juni ‘21
vr 2 juli ‘21
Individuele sessie in de maand juli (datum n.t.b.)
vr 10 september ‘21

Vraag hier de brochure aan

Neem jij de stap?

N

helpen teams te ontwikkelen

N

coachingsvaardigheden

N

samenwerking versterken

N

sturen groepsproces

N

kracht van het team benutten

N

leren van ervaren team coaches

Schrijf je in voor dé stap naar Teamcoaching!

In de afgelopen 15 jaar hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

ja ik schrijf mij inIk wil contact opnemen