DE SPRONG VAN INHOUD NAAR LEIDERSCHAP

Ontwikkeling tot een coachende en resultaatgerichte leidinggevende

Robert Tjoe Nij: 06 5321 5978
Marlon Alvares: 06 1503 0676

De training ‘De sprong van Inhoud naar Leiderschap’

Is bestemd voor iedereen in een leidinggevende rol die behoefte heeft aan gerichte opleiding in het vak leidinggeven.

Herken je dit? Je worstelt af en toe met de invulling van je leidinggevende rol. Je bent druk met het oplossen van alle dagelijkse problemen en merkt hoe nodig het inbrengen van je vakkennis is. Je loopt de gaten dicht om de operatie gaande te houden en merkt ook dat echte aandacht voor je medewerkers regelmatig tekortschiet. Je wilt dit anders, maar je weet nog niet hoe.

Wat is er aan de hand? Je staat voor de sprong van ‘inhoud’ naar ‘leiderschap’.
Hoe verder? Maak de sprong met de nieuwe training ‘De sprong van inhoud naar leiderschap’.
Een sprong naar de overkant van het ravijn om op het terrein van leiderschap te komen. Een grote en uitdagende sprong die je niet half kunt nemen. Spring jij?

Het gaat om meer dan vakinhoudelijk

Inhoudelijke vakkennis is een pre, maar niet doorslaggevend voor goed leiderschap. Het succes van een leidinggevende wordt grotendeels bepaald door het vermogen om:

N

professionals als een eenheid te laten samenwerken, gericht op resultaten en met plezier;

N

professionals persoonlijk en als team te laten groeien;

N

in samenwerking met collega-leidinggevenden tegelijkertijd het organisatiebelang te dienen en de belangen van het eigen team;

N

tijdsbesteding te richten op het coachen van medewerkers in plaats van het vervullen van inhoudelijke taken.

Doel van de training Leiderschap

Ontwikkeling tot een coachende en resultaatgerichte leidinggevende die een team kan laten samenwerken, samen leren en samen presteren.

Focus van Leidinggeven Essentie: begrip krijgen van en het eigen maken van de essentiële principes van het vak leidinggeven. Dit deel is ook geschikt als je je wilt oriënteren en voorbereiden op een leidinggevende functie.

Focus van Leidinggeven Verdieping: uitbouwen en verdiepen van je leiderschapsinstrumentarium en doorgroeien in je leiderschapsrol. Dit deel is een waardevol vervolg op ”Leidinggeven Essentie’’. Hier krijgt de vertaling naar een eigen stijl en de praktijk nog meer aandacht.

Van Essentie naar verdieping

Om het verschil tussen beide trainingen nog beter te formuleren is in de training Leidinggeven Essentie de focus op het ‘’weten’’ de goede dingen in leiderschap te doen.

In de training Leidinggeven Verdieping ligt de focus op de goede dingen in leiderschap ‘’goed doen’’ en daarin je effectiviteit te vergroten.

Voor deze training is het van belang dat je de essentie van leidinggeven begrijpt en in de basis beheerst. Je inhoudelijke kennis is niet meer je onderscheidend vermogen. Je bent in staat mensen zodanig te leiden en te coachen dat ze het beste uit zichzelf halen. Je bent al vaardig de samenwerking in je team effectief te richten en te sturen.

Persoonlijke reis

In de training Leidinggeven Verdieping gaat je persoonlijk ontwikkeling verder, door:

 • Het geleerde in de leergang Essentie verder vertalen naar een eigen stijl;
 • Je automatismen in je leiderschap tegen het licht houden en te begrijpen wat werkt wel en wat niet;
 • De blinde vlekken in je leiderschap eruit halen en je effectiviteit te vergroten;
 • Nieuwe impulsen te geven aan je leiderschap vanuit 3 invalshoeken;
  • Inzage krijgen in de nieuwste inzichten op het gebied van leidinggeven;
  • Verkennen van de actueel spelende leiderschapsvraagstukken in organisaties: o.a. exclusiviteit, generatievraagstukken, social media, etc.
  • Verdieping op de verbinding van jezelf en je team met de omgeving.

Verdieping op de verbinding van jezelf en je team met de omgeving

In de training leidinggeven Verdieping worden je skills (m.b.t. coaching, sturing en communicatie) verder verdiept ten behoeve van een waardevolle verbinding met je omgeving:

 • Samen verbeteren; hoe creëer ik een leercultuur waarin we erop gericht zijn onszelf constant te verbeteren;
 • Samen voor 1 doel; hoe stuur ik mijn team op samenwerking met andere teams/mensen;
 • Effectief onderhandelen; hoe dien ik mijn eigen belang en van de ander, zodat het een win-win is;
 • Doelgericht procesmanagement; hoe regisseer ik effectief op het bereiken van gewenste resultaten;
 • Verwachtingen managen; hoe zorg ik ervoor dat alle stakeholders zich gehoord en goed meegenomen voelen.

 

\

Training Leidinggeven (Essentie)

di 12 & wo 13 oktober ’21 (tweedaagse)
di 9 november ’21
do 2 december ‘21
De laatste 3 trainingsdagen worden later gepland.

\

Training Leidinggeven (Verdieping)

do 20 & vr 21 mei ’21 (tweedaagse)
do 8 & vr 9 juli ’21 (tweedaagse)
di 7 september ‘21
do 30 september ‘21
do 28 oktober ‘21

Vraag hier de brochure aan

Spring jij?

N

van kenniswerk naar mensenwerk

N

leren loslaten en verbinden

N

essentie van inspirerend leiderschap

N

inzicht in leiderschapsrollen

Schrijf je in voor dé sprong van je leven!

In de afgelopen 15 jaar hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

ja ik schrijf mij inIk wil contact opnemen