Snel zicht op verstoringen binnen je team?

Doe de test!

In ‘De vijf frustratie van teamwork’ legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Hij benoemt vijf grote frustraties waarmee teamleden vaak worstelen.
Lencioni laat zien hoe deze hindernissen in de samenwerking ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten.

Teamtest

Hoe scoort jouw team? Doe deze teamtest voor een snelle teamdiagnose. Geef met behulp van onderstaande schaal aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op jouw team. Het is belangrijk de uitspraken eerlijk te beantwoorden en er niet al te diep over na te denken.

 


 

1.De teamleden nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.
2.Teamleden spreken elkaar aan op tekortkomingen en onproductieve gedragingen.
3.Teamleden weten waar hun collega’s aan werken en welke positieve bijdrage zij aan het team leveren.
4.Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar wanneer zij iets zeggen of doen dat ongepast is of het team kan schaden.
5.Omwille van het teambelang zijn teamleden bereid op hun afdelingen of terreinen waarop zij deskundig zijn offers te brengen in termen van budget en, zeggenschap of het aantal personeelsleden.
6.Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe.
7.Teamvergaderingen zijn fascinerend en niet vervelend.
8.Als teamleden vergaderingen verlaten, vertrouwen zij erop dat collega’s zich zonder voorbehoud zullen scharen achter de besluiten waarover overeenstemming wordt bereikt, ook als er aanvankelijk onenigheid heerste.
9.Het niet realiseren van teamdoelstellingen heeft grote invloed op de motivatie.
10.Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.
11.Teamleden maken zich grote zorgen over het vooruitzicht hun collega’s af te vallen.
12.Teamleden weten ook privézaken van elkaar en spreken daar onderling ook over.
13.De teamleden beëindigen discussies met heldere en specifieke oplossingen en metplannen van aanpak.
14.De teamleden dagen elkaar uit aangaande plannen en benaderingen.
15.Teamleden zoeken niet gretig naar krediet voor hun eigen bijdragen, maar geven dat wel snel aan anderen.