5 redenen om te investeren in teamontwikkeling

BewegingVeroorzakers 9 Teamcoaching 9 Teamontwikkeling

Teamontwikkeling krijgt in de meeste organisaties te weinig aandacht

In veel organisaties wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van de individuele medewerker. Vaak gaat het om het vergroten van vakkennis of het verbeteren individuele vaardigheden. Achterliggende gedachte is dat hierdoor de medewerker beter gaat functioneren en dat dit ten goede komt aan de prestaties van de organisatie. In mijn ogen heeft investeren in het functioneren van teamontwikkeling binnen organisaties een hogere prioriteit ten opzichte van het functioneren van de individuele medewerker.

Waarom investeren in teamontwikkeling?

Er zijn vijf goede redenen om veel aandacht te geven aan teamontwikkeling en dit altijd voorrang te geven boven investeren in individuele ontwikkeling:

Betere prestaties: als je de prestaties van de organisatie wil verbeteren is het investeren in teamontwikkeling veel effectiever dan investeren in de ontwikkeling van de individuele medewerker. Een team met top professionals kan namelijk toch zeer onder de maat presteren en de organisatie op de langere termijn verder beschadigen.

Behoud van personeel: een slecht functionerend team leidt vaak tot een negatieve werksfeer in een team. Als een medewerker het structureel niet naar z’n zin heeft in een team is de kans groot dat men het team wil verlaten. Op gezette momenten investeren in de ontwikkeling van een team is nodig om het werkplezier op peil te houden.

Positief effect op andere teams: een slecht functionerend team heeft altijd effect op de prestaties van andere teams. De activiteiten van de verschillende teams zijn namelijk via de werkprocessen altijd met elkaar verbonden. Het functioneren van het ene team kan van grote invloed zijn op de kwaliteit en de productiviteit van het andere team. Deze veelal verborgen effecten kunnen een grote impact hebben op de organisatie.

Hogere klanttevredenheid: het functioneren van een team heeft rechtstreeks of indirect gevolgen voor de ‘’klanten’’ van de organisatie. Investeren in teamontwikkeling maakt direct het verschil in het bereiken van een hogere klanttevredenheid. Beeld je maar eens in wanneer een team in een restaurant top functioneert. Dit heeft direct effect op het eten, de bediening, de sfeer, de service en de aandacht voor de klant.

Positief imago naar buiten: de mate waarin een team functioneert is van invloed op het imago van het team en de organisatie. Als het team goed functioneert wordt er positief over gesproken: ze hebben het daar goed voor elkaar, een leuk team om in te werken, daar word je goed geholpen, ze gaan voor elkaar door het vuur, ze presteren heel goed.

De voordelen van het werken aan teamontwikkeling zijn overduidelijk en toch wordt er in mijn ogen binnen organisaties te weinig geïnvesteerd in het functioneren van teams. Hoe komt dat? De belangrijkste reden is dat men in organisaties van oudsher vooral oog en waardering heeft voor individuele prestaties. In de meeste organisaties word je functioneren individueel beoordeeld en vertaald naar een individuele beloning (bonus, salarisverhoging, carrière stap, etc.). In moderne innovatieve organisaties stapt men af van dit principe en kijkt men vooral naar teamprestaties.

Teamontwikkeling

Wie is verantwoordelijk voor teamontwikkeling?

Eigenlijk zou iedereen zich verantwoordelijk moeten voelen voor het functioneren van het team waarvan hij of zij deel uitmaakt. Maar de meest aangewezen persoon om te sturen op teamontwikkeling is de leidinggevende van een team. In mijn ogen is het zorgdragen voor een goede samenwerking in het team de belangrijkste verantwoordelijkheid van een leidinggevende.  Naast de leidinggevende hebben ook de HR-professionals in de organisatie een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de teams goed functioneren. Zij dienen proactief de leidinggevenden hierin te ondersteunen en te adviseren. In veel organisaties laat de HR-afdeling hier nog kansen liggen. HR besteed over het algemeen 80% van haar tijd aan de administratieve processen (salarisadministratie) en het nakomen van Arbowet (o.a. ziekte- en verzuimprocedures).

Leiderschap en teamontwikkeling

Omdat samenwerken in een team niet vanzelf gaat dient de leidinggevende actief te sturen op samenwerking. De meeste leidinggevenden zijn gewend om in hun team 1 op 1 leiding te geven. Elke medewerker individueel te spreken, te coachen en doelen mee te geven. Om de samenwerking in een team te verbeteren dien je als leidinggevende jezelf te positioneren als teamcoach. Een teamcoach is gericht op het organiseren en sturen van de juiste interactie tussen de teamleden. Hierbij ook actief aandacht geven voor teamontwikkeling om het team functioneren naar een steeds hoger niveau te krijgen. De leidinggevende dient in dit kader in een team zorg te dragen voor de 6 V’s:

 

  • Verbinding: het is van belang dat in een team iedereen elkaar goed kent en inzicht heeft in elkaars krachten en valkuilen. Hierbij een onderlinge verbinding te hebben waarbij men in staat is het beste uit elkaar te halen en van elkaar te leren;
  • Veiligheid: elke professional dient zich veilig te voelen in het team zodat hij of zij zichzelf kan zijn, zich kwetsbaar durft op te stellen en hulp vraagt bij collega’s. Kortom een team dat aanvoelt als een thuisbasis;
  • Vertrouwen: in een team dient er een samenwerking te zijn dat gebaseerd is op vertrouwen. Ook feedback- en aanspreek-cultuur omdat men hetzelfde doel nastreeft;
  • Verantwoordelijkheid: elk teamlid voelt zich eigenaar van het gemeenschappelijk doel (de Why van het team) en pakt zijn/haar verantwoordelijkheid om daar een bijdrage aan te leveren;
  • Vertier: in het bereiken van resultaten is men in staat met elkaar een positieve en stimulerende werkomgeving te creëren. Een sfeer waarin er ruimte is voor relativering, plezier en gezelligheid;
  • Vlek op de horizon: in een team dient iedereen inzicht te hebben in het gemeenschappelijke doel, energie ervan te krijgen en de wil te hebben hieraan bij te dragen.

Hoe investeren in teamontwikkeling?

Je kunt op diverse manieren bezig zijn met teamontwikkeling. Om hierin de juiste interventies te kiezen is het van belang om regelmatig het team functioneren te evalueren. De interventies vallen grofweg in drie categorieën, te weten:

  • Teambuilding, betreft het verbeteren van de sfeer in het team en het versterken van de onderlinge relaties.
  • Teamtraining, betreft het gericht opdoen van vaardigheden en ontwikkelen van gedrag die de samenwerking versterken.
  • Teamcoaching, betreft het aanpakken de dieperliggende oorzaken die een goed team functioneren in de weg staan.
Team ontwikkeling BewegingVeroorzakers

Wil jij ook investeren in de ontwikkeling van je team? Neem contact met mij op voor inspiratie en tips.

Robert Tjoe Nij (06-53215978)
robert@bewegingveroorzakers.nl

 

Lees ook de andere blogs:

Teamcoach

Teamcoach

Ontdek de waarde van een TeamcoachHoe benut je als teamcoach je toegevoegde waarde in teamcoaching? In de meeste...

Leren delegeren

Leren delegeren

Een burn-out voorkomen door Leren delegerenKun je leidinggeven leren? Leidinggeven is een heel mooi vak waarin je als...