REVIEWS

Een aantal van onze referenties

Z

SPORTBONDEN

200 personen

Uitdagingen: versterking samenwerking en krachtenbundeling in een gezamenlijk pand en dit tot een succes maken.

Traject: Eigenaarschap voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Z

LANDELIJKE PARKEER-DIENSTVERLENER

150 personen

Uitdagingen: meerdere stakeholders, privatisering, kloof tussen medewerkers en leidinggevenden, eilandencultuur.

Traject: Cultuurontwikkeling van de gehele organisatie, met focus op eigenaarschap, verbindend leiderschap en proactieve, betrokken medewerkers.

Z

ZORGINSTELLING

240 personen

Uitdagingen: hoge werkdruk, ziekteverzuim, kloof tussen medewerkers en leidinggevenden, eilandencultuur.

Traject: teamtrajecten in diverse teams en zorglocaties (psychologen, fysiotherapeuten, het MT). Gericht op effectieve professionals, sterke horizontale en verticale samenwerking en cultuurontwikkeling.

Z

LANDELIJK OPERERENDE ONTWIKKELAAR EN BOUWER

Uitdagingen: groot verloop van goede medewerkers, hoge werkdruk en onderlinge competitie, kloof tussen medewerkers en leidinggevenden.

Traject: opzet en uitvoering van traject voor het opleiden van interne coaches, stimulering persoonlijk ondernemerschap, teamtrajecten en leiderschap.

Z

GEMEENTELIJKE BEHEERSORGANISATIE OPENBARE RUIMTE

240 personen

Uitdagingen: reorganisatie, kloof tussen medewerkers en leidinggevenden, eilandencultuur.

Traject: Cultuurontwikkeling van de gehele organisatie, met focus op het ontwikkelen van verbindend leiderschap en proactieve, betrokken medewerkers.

Z

VEILIGHEIDSREGIO

150 personen

Uitdagingen: regionalisering en reorganisatie, veranderende wensen van gemeenten, eilandencultuur.

Traject: Gezamenlijk formuleren van gewenst leiderschap, versterking van de samenwerking binnen de diverse MT’s en verbetering van de samenwerking tussen de leidinggevende lagen.

Wat klanten bij ons hebben ervaren

“Bewegingveroorzakers hebben mij laten zie hoe je lastige samenwerkingsituaties kunt ombuigen op een positieve, verbindende en respectvolle manier. Hierdoor ben ik goed op weg van informeel naar formeel leidinggeven. “

Merijn, servicemanager, ICT

“Leiderschap als vakmanschap is geen trucje. Beweging veroorzakers helpen je te groeien van  instrumenteel leidinggeven, naar leidinggeven vanuit je hart en je gevoel. Je leert jezelf kennen en op jezelf te vertrouwen.”

John, regiocommandant Brandweer

“De Bewegingveroorzakers hebben hun belofte van leiderschapsontwikkeling meer dan waargemaakt. Zij hebben een hoog professioneel niveau als leiderschapstrainers en spelen goed in op de ontwikkelbehoefte van zowel de individuele leidinggevende als het leiderschapsteam. “

Manfred, interim manager HRM

Z

GROOTSTEDELIJK OPENBAAR VERVOERBEDRIJF

75 personen

Uitdagingen: marktwerking in het openbaar vervoer, ontwikkelen van klantgerichtheid, reorganisatie (o.a. bezuinigingen).

Traject: Ontwikkeling van leiderschap 2.0 in het kader van veranderende marktomstandigheden en de behoefte aan een meer klantgerichte organisatie.

Z

CENTRALE INKOOP VAN EEN RETAIL-BEDRIJF

40 personen

Uitdagingen: ineffectieve samenwerking, gebrek aan feedback- en aanspreekcultuur, onvoldoende werkplezier.

Traject: Creëren van een open cultuur met meer veiligheid en betrokkenheid. Verbetering van de samenwerking binnen en tussen de inkoopteams, met een versterking van verbindend en coachend leiderschap.

Z

GROEP VAN ADVIESBUREAUS ZORGSECTOR

160 personen

Uitdagingen: versterking van adviseurschap, klantgerichtheid en ondernemerschap.

Traject: Ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap voor alle medewerkers, van
secretaresse tot directeur door training op de thema’s: communicatie, klantgerichtheid, ondernemerschap, resultaatgerichtheid en samenwerkend vermogen.

Z

HBO ONDERWIJSINSTELLING

50 personen

Uitdagingen: verbetering van de samenwerking voor meer kwaliteit van onderwijs, betrokkenheid met de student en betere samenwerking met werkveld.

Traject: Inspiratie- en trainingssessies voor het verbeteren van de onderlinge samenwerking, het creëren van een aanspreek- en feedbackcultuur en het tot stand brengen van verbindende gesprekken.

Z

LOKALE FRACTIE VAN EEN GROTE POLITIEKE PARTIJ

20 personen

Uitdagingen: geen chemie in samenwerking, oud zeer en onbesproken gevoelens, uiteenlopende verwachtingen over leiderschap, doelen worden niet behaald.

Traject: Versterken van de effectiviteit in de samenwerking binnen de fractie en met het bestuur, gericht op (h)erkennen van blokkades, ze bespreekbaar maken en kunnen oplossen. Duurzaam investeren in de synergie van het team.

Z

BURGERPARTICIPATIE-SESSIE IN EEN GROTE STAD

ca. 100 deelnemers

Uitdaging: participatie organiseren in een stadsdeel in beweging, omgaan met diverse belangen.

Traject: Verkennen in een Expertmeeting Participatie hoe burgers en lokale overheid samen de beste prestaties kunnen leveren, met een diverse groep actieve bewoners van een stadsdeel uit een grote stad

Z

BRANCHEORGANISATIE ZORG

projectorganisatie ca. 100 personen

Uitdaging: samenwerking organiseren in een projectorganisatie met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen, in het kader van een vernieuwing van de organisatie en informatievoorziening.

Traject: Verzorgen van programma-management, projectcommunicatie en projectleiding Opleiding & Training. Zorgdragen voor samenwerking en synergie tussen een groot aantal projectgroepen, in een complexe en politiek gevoelige omgeving.

Wat klanten bij ons hebben ervaren

“Wanneer er sprake is van een gesloten systeem of gesloten mensen (verwaarloosde teams, mensen  die weinig vertrouwen hebben) lukt het de Bewegingveroorzakers om dit ‘’open te breken’’. En als mensen weer open staan, kan er geleerd worden. “

Nelien, directielid zorginstelling

“Ik heb Marlon leren kennen als iemand die gemakkelijk verbinding maakt in een diverse groep. Daar ligt ook zijn kracht. Dat werkt inspirerend voor de deelnemers met alle positieve effecten van dien.”

Bert, AS Watson

“Efficiënt gebruik maken van eigen kunnen, het spiegelen van persoonlijke kwaliteiten en op  inspirerende wijze verbinding maken, maakt dat de begeleiding van Bewegingveroorzakers in verandering voor individuele – als groepsprocessen van blijvende waarde is.”

Hans Broekman, Veiligheidsregio Utrecht

“Zeer blij met de training, omdat sommige theorieën die ik al eerder had gehoord nu heel goed werden aangereikt. Nu kan ik er echt iets mee in de dagelijkse praktijk.”

Merel, Waterwolf

Meer informatie over de (incompany) trainingen

In de afgelopen 15 jaar hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

Ga naar onze trainingenGa naar onze incompany trainingen