Persoonlijk leiderschap

BewegingVeroorzakers 9 Leiderschap 9 Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap, waarom is dat zo lastig?

In dit artikel leg ik uit wat de waarde van persoonlijk leiderschap is en waarom het zo lastig is. Daarna leg ik je uit wat de dieperliggende factoren zijn die het succes in persoonlijk leiderschap bepalen. In het laatste deel vertel ik welke stappen je moet nemen om een persoonlijk leider te worden.
In de afgelopen jaren krijgt ‘’persoonlijk leiderschap’’ steeds meer aandacht. Vooral in organisaties is het momenteel een belangrijk thema. Dit heeft te maken met de behoefte aan vak volwassen professionals die zichzelf sturen qua groei en in het bereiken van doelen. Het past in de trends van de moderne managementtheorieën, zoals: platte organisaties, lerende organisaties, zelfsturende teams en ondernemende professionals. De centrale gedachte achter al deze ontwikkelingen is dat de medewerker niet meer hiërarchisch wordt aangestuurd, maar vanuit een intrinsieke motivatie veel meer zichzelf stuurt en ontwikkelt.

Wat is persoonlijk leiderschap precies?

Persoonlijk leiderschap omvat verschillende dimensies en is daarom lastig te duiden wat het precies is. Als ik het in één zin moet uitleggen dan is persoonlijk leiderschap, regie nemen over je eigen leven met betrekking tot hoe je het invult, hoe je je gedraagt en wat je bereikt. Laten we dit eens verder ontrafelen zodat je echt goed snapt wat het is, wat het oplevert en van je vraagt. Persoonlijk leiderschap bestaat uit vijf bouwstenen:

Keuzes maken: essentieel voor persoonlijk leiderschap is dat je bewust eigen keuzes maakt. Wie jij wil zijn en hoe je leven eruitziet laat je niet bepalen door anderen, maar jij bent de regisseur.

Onderzoeken: om bewuste keuzes te kunnen maken begint persoonlijk leiderschap met onderzoeken en ontdekken wat je wil in het leven (werk en privé). Je stelt doelen op verschillende fronten: wat voor een mens wil ik zijn (normen & waarden)? Wat streef in na met mijn werk (persoonlijke missie/toegevoegde waarde)? Welke andere doelen heb ik in mijn leven (persoonlijke ambities)?

Doelen realiseren: persoonlijk leiderschap is ook het vermogen om doelen te realiseren en daarbij optimaal gebruik te maken van je eigen talenten.

Talenten ontwikkelen en benutten: persoonlijk leiderschap is dus ook je eigen potentieel tot ontwikkeling brengen. Zorgen dat je leert, groeit en je kwaliteiten inzet voor dat wat je wil bereiken.

Managen van je eigen gedrag: een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschap is het managen van je eigen gedrag in verschillende situaties. Ben je in staat het juiste gedrag te vertonen als je tegenslag hebt, er emoties in het spel zijn, de samenwerking niet goed gaat?

Bouwstenen persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijk leiderschap

Waarom is groeien in persoonlijk leiderschap zo waardevol?

Nu we weten wat het is, wordt het duidelijk wat persoonlijk leiderschap voor je kan betekenen. Het kan op vele terreinen van je leven iets opleveren: in je werk, in je relatie, voor je gezondheid, voor je familie en iedereen met wie jij in contact staat. Het levert je meer werkplezier op, je bent succesvoller in het bereiken van persoonlijke doelen en je bent de persoon die je graag wilt zijn voor anderen.

Een persoonlijk leider worden is niet eenvoudig

Veel mensen willen graag een persoonlijk leider zijn, maar worstelen om er te komen. Regie nemen over je eigen leven klinkt zo logisch maar blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Ik ga je hier uitleggen waarom persoonlijk leiderschap zo lastig is om te bereiken. Dit heeft te maken met drie hele menselijke gedragingen waar iedereen zich in meer of mindere mate schuldig aan maakt.

  1. We zoeken een schuldige: als ons iets wordt aangedaan of iets vervelends overkomt hebben we als mens de natuurlijke neiging om een zonde bok aan te wijzen. Iets of iemand anders is de oorzaak van onze ellende. Het gevolg is dat we vooral onze energie steken in het bewijzen van deze schuld om te zorgen dat iemand dit voor ons oplost. Het risico is dat je jezelf ziet als slachtoffer en je zo ook gedraagt: negatief, reactief en passief. Persoonlijk leiderschap vraagt precies het tegenovergestelde. Je zoekt de oplossing juist bij jezelf en steekt niet te veel energie in de schuldvraag. Je bent actief en neemt stappen om de situatie op te lossen of er iets positiefs uit te halen voor jezelf.
  2. Je laten leiden door emoties: emoties zijn menselijk en die mogen er natuurlijk zijn want je bent geen robot. Echter, het is niet goed om in je gedrag je te veel te laten leiden door emoties: euforie, boosheid, onmacht, woede, verdriet, angst, almacht, afgunst. Je kan dan minder goed oordelen, je hebt jezelf minder goed in de hand en je bereikt dan meestal niet wat je eigenlijk wil. Persoonlijk leiderschap is jezelf in de hand houden en het gedrag te kiezen waarmee je het meest effectief bent in de betreffende situatie.
  3. Een ander willen pleasen: in onze natuur zit opgesloten dat we door anderen aardig gevonden willen worden. Dit oerinstinct is onderdeel van ons overlevingsmechanisme. Maar het zorgt er ook voor dat we ons vaak laten leiden door wat iemand anders graag wil. Hierdoor maken we soms keuzes waar we eigenlijk niet blij mee zijn. Persoonlijk leiderschap gaat juist over zelf de regie nemen in plaats van de speelbal te zijn van je omgeving.

Hoe wordt je een persoonlijk leider?

Als je in staat bent deze drie menseigen ineffectieve eigenschappen te overwinnen, leg je een goed fundament om je te ontwikkelen tot een persoonlijk leider. Het fundament bestaat uit drie eigenschappen:

  • Proactief zijn: als je niet blij bent met je situatie, zoek je de oplossing bij jezelf.
  • Moreel kompas volgen: in het hier en nu je bewust te gedragen naar wie je wilt zijn als mens.
  • Houden van jezelf: durven te kiezen voor je persoonlijke doelen en eigen geluk.

Als je dit voor elkaar hebt dan kan je je verder ontwikkelen in persoonlijk leiderschap. Het gaat hierbij om het vergroten van zelfinzicht, doelen stellen en acties ondernemen. Het vergroten van zelfinzicht heeft te maken met het nader ontdekken van je karakter, je kwaliteiten, je valkuilen, je overtuigingen en je normen/waarden. Daarnaast gaat het ook over het verkennen van wat je wil met je leven. Hoe meer je weet over jezelf, hoe bewuster je kan leven, hoe bewuster je keuzes kan maken en hoe beter je jezelf kan leiden. De kunst van continue zelfanalyse is essentieel in persoonlijk leiderschap.

Vanuit een goed zelfinzicht is het belangrijk om te bepalen wat je persoonlijke missie is en welke ambities je hebt. Wat wil je in je loopbaan bereiken? Wat voor een leven wil je hebben? Wat voor een persoon wil je zijn in de verschillende rollen die je hebt (vader/moeder, broer/zus, partner, collega, leidinggevende). Op verschillende gebieden van je leven (werk en privé) stel je concrete doelen die je wilt bereiken. Alleen door doelen te stellen kan je je koers bepalen en onderweg de juiste keuzes maken.
Als je weet wat je wilt bereiken in het leven is het vervolgens een kwestie van doen. Acties ondernemen en telkens een stapje dichterbij komen. Het zal niet altijd makkelijk zijn en makkelijk gaan. Dat hoort ook bij persoonlijk leiderschap. Bereid zijn om te vallen en weer op te staan. In staat zijn te leren van fouten omdat je weet dat daar sterker van wordt.

Ik wens je heel veel succes in jouw reis van persoonlijk leiderschap. Wil je meer weten hoe je kan groeien in persoonlijk leiderschap?

Kijk voor meer informatie naar onze cursus; Persoonlijk Leiderschap.

Of neem contact met mij op:
Robert Tjoe Nij (06-53215978)
robert@bewegingveroorzakers.nl

 

Lees ook de andere blogs:

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

5 redenen om te investeren in teamontwikkelingTeamontwikkeling krijgt in de meeste organisaties te weinig aandacht In...

Teamcoach

Teamcoach

Ontdek de waarde van een TeamcoachHoe benut je als teamcoach je toegevoegde waarde in teamcoaching? In de meeste...

Leren delegeren

Leren delegeren

Een burn-out voorkomen door Leren delegerenKun je leidinggeven leren? Leidinggeven is een heel mooi vak waarin je als...