Leiderschapsprogramma

Is uw leiderschapsprogramma future proof?

Er zijn momenteel drie mondiale maatschappelijke trends die vragen om een fundamentele verandering van het leiderschap in elke organisatie:

  • De noodzaak van diversiteit;
  • De noodzaak voor continue leren;
  • En de noodzaak van verduurzaming/vergroening.

Elke organisatie dient met haar leiderschapsprogramma hierop in te spelen. Leidinggevenden hebben namelijk de meest invloedrijke rol in organisaties en dienen daarom verantwoordelijkheid te nemen voor noodzakelijke veranderingen.Hieronder leg ik uit waarom organisaties deze drie mondiale trends niet links kunnen laten liggen.

Diversiteit maakt een organisatie sterker, wendbaarder en aantrekkelijker.

Veel organisaties lopen qua diversiteit nog achter op de maatschappij vanwege institutionele discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Tevens door het gebrek aan acceptatie van LHBTI’s in de maatschappij. Organisaties laten hierdoor op verschillende manieren kansen liggen. Ten eerste krijgt een organisatie door meer diversiteit een grotere aantrekkingskracht op nieuw talent. Talent wordt namelijk niet bepaald door kleur, sekse, cultuur of achtergrond. Als je een organisatie bent met een grote diversiteit dan biedt je kansen voor iedereen en word je gezien als een organisatie die onderdeel is van de multiculturele samenleving.

Ten tweede ben je als diverse organisatie beter in staat klanten en verschillende doelgroepen te bedienen. Markten zijn internationaler en meer gesegmenteerd geworden. Om al die verschillende doelgroepen uit de verschillende culturen te begrijpen en succesvol te bedienen, dienen je werknemers een afkomst te hebben van diezelfde culturen.  Alleen op deze manier krijg je de kennis in huis om verschillende culturele doelgroepen te begrijpen en goed te bedienen.

Organisaties die ’’continue leren’’ in het DNA van hun professionals verankeren zullen overleven.

Veranderingen in de economie en de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. We worden als organisatie geconfronteerd met een continue stroom van nieuwe ontwikkelingen die ons raken. Bijvoorbeeld snelle technologische ontwikkelingen leiden tot een drastische verandering van het speelveld en nieuwe markten met kansen. Hierdoor ontstaan er nieuwe beroepen, verdwijnen er beroepen en dient iedereen nieuwe kennis op te doen om bij te blijven. Continue aanpassen, leren en jezelf opnieuw uitvinden wordt de norm.

Succesvolle organisaties benutten de klimaatcrises als een kans. 

De klimaatcrises hangt al decennialang als een bedreiging boven ons hoofd. De noodzaak van verduurzaming en vergroening van de maatschappij en de economie wordt steeds groter. Dit is de uitdaging waarin wereldwijd de komende jaren fors in geïnvesteerd zal worden. In Europa heeft men het over de ‘’green deal’’. Dit is een grote opgave maar zal ook kansen bieden voor organisaties en ondernemers. Om deze kansen te verzilveren zal elke organisatie een groene agenda dienen te hebben. 

Het leiderschap van de organisatie is bij uitstek verantwoordelijk om leiding te geven aan het omgaan met deze 3 mondiale uitdagingen. Dit vraagt om een innovatief leiderschapsprogramma. De organisatie dient namelijk getransformeerd te worden in een lerende, inclusieve en groene organisatie. Leidinggevenden dienen zich te ontwikkelen tot een leider die in staat is:

  • Een team te bouwen die een afspiegeling is van de maatschappij en de kracht van diversiteit kan benutten: inclusief leiderschap;
  • De inzetbaarheid van zijn professionals te vergroten en daarvoor een continue persoonlijke ontwikkeling tot stand kan brengen: leiderschap voor talentontwikkeling;
  • Bij te dragen aan de ontwikkeling van producten en diensten voor een schonere wereld: leiderschap voor groene innovatie.

Elke leiderschapsprogramma dient aandacht te besteden aan inclusief leiderschap, leiderschap voor talentontwikkeling en leiderschap voor een groene wereld. Deze drie leiderschapsuitdagingen hangen met elkaar samen en kunnen elkaar versterken. 

Leiderschapsprogramma
Leiderschapsprogramma BewegingVeroorzakers

Inclusief leiderschap: het vermogen om mensen met elkaar te verbinden uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden, met verschillende sekse en met verschillende geloofsovertuigingen. In staat zijn dat mensen in de onderlinge samenwerking de verschillen respecteren, gaan waarderen en gaan benutten voor het behalen van een gemeenschappelijk doel.

Leiderschap voor talentontwikkeling: het vermogen om mensen te helpen omgaan met continue veranderingen en om ze te begeleiden tot de juiste persoonlijke ontwikkeling. In staat zijn mensen te helpen met de oplossing bij zichzelf te zoeken en zichzelf opnieuw uit te vinden.

Leiderschap voor een groene wereld: het vermogen om een paradigma shift bij mensen tot stand te brengen van ‘’benutten van de wereld’’ naar ‘’zorgen voor de wereld’’. Ervoor zorgen dat deze paradigma shift verankert zit in hart, hoofd en handen van de mensen in je organisatie. Naast ‘’samenwerken’’ en ‘’klantgericht’’ als centrale thema’s in elke organisatie is ‘’groene wereld gericht’’ als derde centrale thema bijgekomen.

Proactieve, duurzame en succesvolle organisaties weten het volle potentieel van hun leidinggevenden te richten en te benutten. Investeren met slimme leiderschapsprogramma’s in het ‘’future proof’’ maken van de organisatie.

Wil je weten hoe je de drie mondiale leiderschapsuitdagingen kan vertalen naar een inspirerend leiderschapsprogramma of Leiderschapstraining? Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend te sparren en ideeën uit te wisselen.

Robert Tjoe Nij (06-53215978)
robert@bewegingveroorzakers.nl

 

Lees ook de andere blogs:

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

5 redenen om te investeren in teamontwikkelingTeamontwikkeling krijgt in de meeste organisaties te weinig aandacht In...

Teamcoach

Teamcoach

Ontdek de waarde van een TeamcoachHoe benut je als teamcoach je toegevoegde waarde in teamcoaching? In de meeste...

Leren delegeren

Leren delegeren

Een burn-out voorkomen door Leren delegerenKun je leidinggeven leren? Leidinggeven is een heel mooi vak waarin je als...