De 7 eigenschappen van Steven Covey als leiderschapsmodel

Eén van de meest bekende managementgoeroes op het gebied van leiderschap is Steven Covey.

Hij is wereld beroemd geworden met zijn boek ‘’The Seven Habits of Highly Effective People’’. De 7 eigenschappen voor succes zijn volgens hem:

 1. Wees proactief;
 2. Begin met het einde voor ogen;
 3. Belangrijke zaken eerst;
 4. Denk in win-win;
 5. Probeer eerst de ander begrijpen, voordat jij begrepen wordt;
 6. Wees synergetisch;
 7. Houd de zaag scherp.

In Nederland heeft zijn boek de titel ‘’De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’’. De titel in het Nederlands is enigszins misleidend want dit boek gaat niet specifiek over leidinggeven in organisaties, maar veel meer over Persoonlijk Leiderschap. Met zijn verhaal wil Steven Covey namelijk iedereen inspireren en helpen om succesvoller en gelukkiger te worden in zijn of haar leven.
Toch kan het verhaal van Steven Covey gezien en gebruikt worden als een zeer waardevol leiderschapsmodel. Naar mijn mening dient elke leidinggevende de 7 eigenschappen eigen te maken. Daarom zet ik in dit artikel de 7 eigenschappen van Steven Covey neer als een leiderschapsmodel. Ik leg vervolgens uit op welke wijze elke eigenschap je leiderschap kan versterken.  Ik sluit af met tips hoe je de 7 eigenschappen eigen kan maken.

De 7 faalfactoren voor succesvol leidinggeven

Ik leg het leiderschapsmodel uit door de 7 eigenschappen van Covey te vertalen naar faalfactoren in het leidinggeven. Op deze manier wordt het duidelijk wat er misgaat in je leiderschap als je de eigenschappen van Covey niet goed toepast.

 1. Geen verantwoordelijkheid nemen: de schuld aan anderen of externe factoren geven als je afdeling niet presteert of doelen niet haalt (wees proactief).
 2. Alleen gericht op de korte termijn: ontbreken van een inspirerende visie en doelen voor de afdeling (begin met het einde voor ogen).
 3. De echte problemen niet aanpakken: om succesvol te zijn met je team is het van belang om de problemen of uitdagingen die dat in de weg staan direct op te lossen (belangrijke zaken eerst).
 4. Te veel gericht op eigen succes en belang: als je als leidinggevende alleen bezig bent met je eigen succes zijn je medewerkers weinig bereid om voor je door het vuur te gaan (denk in win-win).
 5. Geen begrip van de klantbehoefte: als je team de behoefte en vragen van je (interne) klant niet begrijpt zal de kwaliteit van de producten/diensten laag zijn (eerst begrijpen, voordat je begrepen wordt).
 6. Te veel sturing op individuele prestaties: als je als leidinggevende voornamelijk stuurt op en beloont voor individuele prestaties krijg je geen goede samenwerking in je team (wees synergetisch).
 7. Gebrek aan aandacht voor teamontwikkeling: als je geen tijd maakt voor het investeren in de vitaliteit en ontwikkeling van je team zullen de teamprestaties daar onder lijden (wees synergetisch).

Leiderschapsmodel voor effectief en inspirerend leidinggeven

Nu je weet wat de negatieve effecten zijn als je de 7 eigenschappen van Covey niet goed toepast in je leidinggevende rol, wordt het duidelijk wat je wel moet doen. Hieronder leg ik aan de hand van het op Steven Covey gebaseerde leiderschapsmodel precies uit hoe je het maximale uit je leiderschap haalt.

Leiderschapsmodel
Leiderschapsmodel van BewegingVeroorzakers

1. Wees proactief: verantwoordelijkheid nemen voor alle problemen en uitdagingen van je afdeling.

 • Wat bereik je ermee? Je zet jezelf aan tot problemen aanpakken. Daarnaast zien je medewerkers zien dat jij alle schuld (verantwoordelijkheid) op je neemt voor hun fouten of andere ontstane problemen. Hierdoor voelen ze zich gesteund en willen ze er alles aan doen om problemen mee helpen op te lossen.
 • Wat vraagt het van je? Je ego opzijzetten, kritiek niet te persoonlijk opvatten en fouten van je afdeling of medewerkers niet afschuiven.• Mogelijk ontwikkelpunt? Resultaatgerichtheid, oplossend vermogen en verantwoordelijkheid nemen.

2. Begin met het einde voor ogen: zorgdragen voor een visie en uitdagende doelen die gedragen worden door het team.

 • Wat bereik je ermee? Medewerkers weten waar de afdeling naar toegaat en hebben een concreet houvast voor het leveren van hun bijdrage. Het geeft inspiratie en regelt meer inzet en betrokkenheid.
 • Wat vraagt het van je? Uit de waan van de dag stappen en tijd nemen om, samen met je team, de koers van je afdeling te bepalen voor de lange termijn. Ze helpen hun rol en inzet te vertalen in een bijdrage aan de visie en doelen van de afdeling.
 • Mogelijk ontwikkelpunt? Afstand nemen, helikopter view en strategisch denken.

3. Belangrijke zaken eerst: Je richten op het aanpakken van de kritische faalfactoren die optimaal presteren van je team in de weg staan.

 • Wat bereik je ermee? Je schept de juiste voorwaarden om je team te laten presteren. Je medewerkers zien dat je de problemen aanpakt die het bereiken van gewenste doelen en resultaten in de weg staan.
 • Wat vraagt het van je? Per doel analyseren welke randvoorwaarden geregeld dienen te worden en hoe je de aanwezige risico’s op kan lossen om het resultaat te bereiken.
 • Mogelijk ontwikkelpunt? Projectmatig werken, analyseren en evalueren.

4. Denk in win-win: je medewerkers optimaal helpen en ondersteunen zodat zij succesvol zijn als professional.

 • Wat bereik je ermee? Medewerkers ervaren dat je helpend en dienstbaar bent om hun succesvol te laten zijn. Hierdoor laten ze zich graag door je leiden, tonen ze extra inzet en gaan ze voor je door het vuur. Door het succes van je medewerkers ben jij ook succesvol als eindverantwoordelijke.
 • Wat vraagt het van je? Gerichte hulp bieden aan je medewerkers zodat zijn optimaal presteren. Bij goede prestaties van je afdeling, je medewerkers het succes toewijzen.
 • Mogelijk ontwikkelpunt? Inclusief denken, hulpvaardigheid en bescheidenheid.

5. Eerst begrijpen, voordat je begrepen wordt: je medewerkers sturen op en ontwikkelen tot klantgericht denken en handelen.

 • Wat bereik je ermee? Klanten van je afdeling voelen zich gehoord, krijgen de juiste aandacht en zijn tevreden over de geleverde produkten en/of diensten.
 • Wat vraagt het van je? Zelf klantgericht zijn en je medewerkers bewust maken van het belang om zich in te leven in de klant en te luisteren naar de klant. Luisteren naar wat je medewerkers nodig hebben om klant gedreven te handelen.
 • Mogelijk ontwikkelpunt? Luisteren, empathisch vermogen en klantgerichtheid.

6. Wees synergetisch: sturen op samenwerking in het team en belonen van teamprestaties.

 • Wat bereik je ermee? Alle krachten van het team worden benut en elke medewerker zoekt de samenwerking met collega’s. Er is bereidheid in het team om elkaar aan te spreken, te helpen en te motiveren om de teamdoelen te bereiken.
 • Wat vraagt het van je? Afspreken van teamdoelen en ervoor zorgen dat elke medewerker zich daar eigenaar van voelt. In de dagelijkse praktijk het team stimuleren tot en coachen op een effectieve samenwerking.
 • Mogelijk ontwikkelpunt? Team player zijn, motiveren en kwetsbaar opstellen.

7. Houd de zaag scherp: organiseren van het tot stand brengen van (professionele) ontwikkeling van het team en de individuele medewerker.

 • Wat bereik je ermee? Je zorgt hiermee dat medewerkers niet ziek of overbelast raken en zelf aandacht schenken aan persoonlijke ontwikkeling. Het groeit in professionaliteit en wordt sterker.
 • Wat vraagt het van je? Tijd nemen voor gesprekken met medewerkers over hun loopbaan, persoonlijk functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Tevens aandacht geven aan teambuilding en teamontwikkeling.
 • Mogelijk ontwikkelpunt? Coachend zijn, kunnen reflecteren en kunnen evalueren.

 

Hopelijk heb je door dit leiderschapsmodel meer inzicht gekregen hoe jij je leiderschap kan verbeteren en ervoor kan zorgen dat medewerkers blij zijn met jouw manier van leidinggeven.
Wil je je verder ontwikkelen als leidinggevende? Lees dan wat onze training ‘’de sprong van inhoud naar leiderschap’’ voor je kan betekenen.

Of neem contact met mij op:
Robert Tjoe Nij (06-53215978)
robert@bewegingveroorzakers.nl

 

Lees ook de andere blogs:

Change management

Change management

Change ManagementSuccesvolle leiders blinken uit in change management In dit artikel leg ik uit waarom je tegenwoordig als leidinggevende dient uit te blinken in change management. Vervolgens leg ik uit wat de essentie is van change management en hoe je daar succesvol...

Leiderschapsprogramma

Leiderschapsprogramma

LeiderschapsprogrammaIs uw leiderschapsprogramma future proof? Er zijn momenteel drie mondiale maatschappelijke trends die vragen om een fundamentele verandering van het leiderschap in elke organisatie:  De noodzaak van diversiteit; De noodzaak voor continue leren; En...

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

LeiderschapsontwikkelingDe 5 gouden vragen om je leiderschapsontwikkeling te sturen Leidinggeven is een lastig vak en vraagt om continue aandacht voor je leiderschapsontwikkeling. Dit geldt zowel voor iemand die een beginnende leidinggevende is als iemand die al meer...