De 7 eigenschappen van Steven Covey als leiderschapsmodel

BewegingVeroorzakers 9 Leiderschap 9 De 7 eigenschappen van Steven Covey als leiderschapsmodel

Eén van de meest bekende managementgoeroes op het gebied van leiderschap is Stephen Covey.

Wereldberoemd geworden met zijn boek ‘The Seven Habits of Highly Effective People’, met de 7 eigenschappen voor succes in je leven:

 1. Wees proactief;
 2. Begin met het einde voor ogen;
 3. Belangrijke zaken eerst;
 4. Denk in win-win;
 5. Probeer eerst de ander begrijpen, voordat jij begrepen wordt;
 6. Denk en werk synergetisch;
 7. Houd de zaag scherp.

In Nederland heeft zijn boek de titel ‘De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’. Enigszins misleidend, want dit boek gaat niet specifiek over leidinggeven in organisaties, maar veel meer over Persoonlijk Leiderschap. Met zijn verhaal wil Covey iedereen inspireren om succesvoller en gelukkiger te worden in zijn of haar leven.
Toch zien en gebruiken wij het verhaal van Stephen Covey als een zeer waardevol leiderschapsmodel. Naar mijn mening dient elke leidinggevende zich de 7 eigenschappen eigen te maken. Daarom zet ik in dit artikel de 7 eigenschappen neer als leiderschapsmodel. Ik leg uit op welke wijze iedere eigenschap jouw leiderschap kan versterken. Ter afsluiting geef ik je tips hoe jij je de 7 eigenschappen eigen kunt maken.

De 7 faalfactoren voor succesvol leidinggeven

Laten we het eens omdraaien. Ik leg het leiderschapsmodel uit door de 7 eigenschappen van succes te vertalen naar faalfactoren in het leidinggeven. Op deze manier wordt het duidelijk wat er misgaat in je leiderschap als je de 7 eigenschappen niet goed toepast.

 1. Geen verantwoordelijkheid nemen: de schuld aan anderen of externe factoren geven als jouw afdeling niet presteert of doelen niet haalt.
 2. Alleen gericht op de korte termijn: ontbreken van een inspirerende visie en doelen voor de afdeling.
 3. De echte problemen niet aanpakken: om succesvol te zijn met je team is het van belang om de problemen of uitdagingen die dat in de weg staan direct op te lossen.
 4. Te veel gericht op eigen succes en belang: als je als leidinggevende alleen bezig bent met eigen succes zijn jouw medewerkers weinig bereid om voor je door het vuur te gaan.
 5. Geen begrip van de klantbehoefte: als jouw team de behoefte en vragen van je (interne) klant niet begrijpt, zal de kwaliteit van de producten/diensten laag zijn.
 6. Te veel sturing op individuele prestaties: als je als leidinggevende voornamelijk stuurt op en beloont voor individuele prestaties krijg je geen goede teamsamenwerking.
 7. Gebrek aan aandacht voor teamontwikkeling: als je geen tijd maakt voor het investeren in de vitaliteit en ontwikkeling van het team zullen de teamprestaties daar onder lijden.

Leiderschapsmodel voor effectief en inspirerend leidinggeven

Nu je weet wat de negatieve effecten zijn als je de 7 eigenschappen van Covey niet goed toepast in je leidinggevende rol, wordt duidelijk wat je wél moet doen. Hieronder leg ik aan de hand van het op Stephen Covey gebaseerde leiderschapsmodel precies uit hoe je het maximale uit je leiderschap haalt.

Leiderschapsmodel
Leiderschapsmodel van BewegingVeroorzakers

1. Wees proactief: verantwoordelijkheid nemen voor alle problemen en uitdagingen van je afdeling.

 • Wat bereik je ermee? Je zet jezelf aan tot problemen aanpakken. Daarnaast zien je medewerkers dat jij alle schuld (verantwoordelijkheid) op je neemt voor hun fouten of andere ontstane problemen. Hierdoor voelen ze zich gesteund en doen ze er alles aan om problemen op te lossen.
 • Wat vraagt het van jou? Je ego opzijzetten, kritiek niet persoonlijk opvatten en fouten van je afdeling of medewerkers niet afschuiven.
 • Ontwikkelpunt: resultaatgerichtheid, oplossend vermogen en verantwoordelijkheid nemen.

2. Begin met het einde voor ogen: zorgdragen voor een visie en uitdagende doelen die gedragen worden door het team.

 • Wat bereik je ermee? Medewerkers weten waar de afdeling naar toe gaat en hebben een houvast voor het leveren van hun bijdrage. Het geeft inspiratie en regelt meer inzet en betrokkenheid.
 • Wat vraagt het van jou? Uit de waan van de dag stappen en tijd nemen om, samen met je team, de koers van je afdeling te bepalen voor de lange termijn. Ze helpen hun rol en inzet te vertalen in een bijdrage aan de visie en doelen van de afdeling.
 • Ontwikkelpunt: afstand nemen, helikopterview en strategisch denken.

3. Belangrijke zaken eerst: richten op het aanpakken van de kritische faalfactoren die optimaal presteren van je team in de weg staan.

 • Wat bereik je ermee? Je schept de juiste voorwaarden om je team te laten presteren. Medewerkers zien dat jij de problemen aanpakt die het bereiken van gewenste doelen en resultaten in de weg staan.
 • Wat vraagt het van jou? Per doel analyseren welke randvoorwaarden geregeld dienen te worden en hoe je de aanwezige risico’s kunt oplossen om het resultaat te bereiken.
 • Ontwikkelpunt: projectmatig werken, analyseren en evalueren.

4. Denk in win-win: medewerkers optimaal helpen en ondersteunen zodat zij succesvol zijn als professional.

 • Wat bereik je ermee? Medewerkers ervaren dat je helpend en dienstbaar bent om hun succesvol te laten zijn. Hierdoor laten ze zich graag door jou leiden, tonen ze extra inzet en gaan ze voor je door het vuur. Door het succes van jouw medewerkers ben jij ook succesvol als eindverantwoordelijke.
 • Wat vraagt het van jou? Gerichte hulp bieden aan je medewerkers zodat zij optimaal presteren. Bij goede prestaties van je afdeling, je medewerkers het succes toewijzen.
 • Ontwikkelpunt: inclusief denken, hulpvaardigheid en bescheidenheid.

5. Eerst begrijpen, voordat je begrepen wordt: je medewerkers sturen op en ontwikkelen tot klantgericht denken en handelen.

 • Wat bereik je ermee? Klanten van je afdeling voelen zich gehoord, krijgen de juiste aandacht en zijn tevreden over de geleverde produkten en/of diensten.
 • Wat vraagt het van jou? Zelf klantgericht zijn en je medewerkers bewust maken van het belang zich in te leven in de klant en te luisteren naar de klant. Luisteren naar wat je medewerkers nodig hebben om klantgedreven te handelen.
 • Ontwikkelpunt: luisteren, empathisch vermogen en klantgerichtheid.

6. Wees synergetisch: sturen op samenwerking in het team en belonen van teamprestaties.

 • Wat bereik je ermee? Alle krachten van het team worden benut en elke medewerker zoekt de samenwerking met collega’s. Er is bereidheid in het team om elkaar aan te spreken, te helpen en te motiveren om de teamdoelen te bereiken.
 • Wat vraagt het van jou? Afspreken van teamdoelen en ervoor zorgen dat elke medewerker zich daar eigenaar van voelt. In de dagelijkse praktijk het team stimuleren tot, en coachen op, een effectieve samenwerking.
 • Ontwikkelpunt: teamplayer zijn, motiveren en kwetsbaar opstellen.

7. Houd de zaag scherp: organiseren van (professionele) ontwikkeling van het team en de individuele medewerker.

 • Wat bereik je ermee? Medewerkers raken niet of minder vaak ziek of overbelast en schenken zelf aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het team groeit in professionaliteit en wordt sterker.
 • Wat vraagt het van jou? Tijd nemen voor gesprekken met medewerkers over hun loopbaan, persoonlijk functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Tevens aandacht geven aan teambuilding en teamontwikkeling.
 • Ontwikkelpunt: coachend zijn, reflecteren en evalueren.

 

Hopelijk heb je door dit leiderschapsmodel meer inzicht gekregen hoe jij je leiderschap kan verbeteren en ervoor kan zorgen dat medewerkers blij zijn met jouw manier van leidinggeven.
Wil je je verder ontwikkelen als leidinggevende? Lees dan wat onze training ‘’de sprong van inhoud naar leiderschap’’ voor je kan betekenen.

Of neem contact met mij op:
Robert Tjoe Nij (06-53215978)
robert@bewegingveroorzakers.nl

 

Lees ook de andere blogs:

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

5 redenen om te investeren in teamontwikkelingTeamontwikkeling krijgt in de meeste organisaties te weinig aandacht In...

Teamcoach

Teamcoach

Ontdek de waarde van een TeamcoachHoe benut je als teamcoach je toegevoegde waarde in teamcoaching? In de meeste...

Leren delegeren

Leren delegeren

Een burn-out voorkomen door Leren delegerenKun je leidinggeven leren? Leidinggeven is een heel mooi vak waarin je als...