Effectief Leiderschap ‘’a piece of cake’’ – 4/4

BewegingVeroorzakers 9 Leiderschap - piece of cake 9 Effectief-leiderschap-a-piece-of-cake 4/4

Richting en focus bepalen is het medicijn om een proactief en initiatiefvol team te krijgen.

Het laatste artikel uit de reeks ‘’Effectief leiderschap a piece of cake’’ gaat over richting en focus geven aan je team. Als je naast dit je mensen ook oprechte persoonlijke aandacht geeft en het juiste voorbeeld voor ze bent, dan wordt je leiderschap zeer gewaardeerd. 80% van je effectiviteit wordt door deze 3 leiderschap strategieën bepaald. Ze vergen de minste energie van de 15 leiderschap strategieën en leveren het meeste op.

Veel leidinggevenden zijn heel druk met het sturen van de uitvoering en nemen te weinig tijd voor het formuleren en uitleggen van de strategische richting. Elk team heeft behoefte aan een inspirerend en uitdagend doel waar ze met z’n allen voor kunnen gaan. Soms weten we als leidinggevende zelf wel wat de doelen zijn, maar vergeten we het team hiervan goed deelgenoot en eigenaar te maken. Als we echt weten wat de kracht is van richting- en focus geven, zouden we er veel meer tijd aan besteden.

Inspirerend doel

Een goed inspirerend doel dat door het team omarmt wordt heeft namelijk het volgende effect:

  • Werkt motiverend en zet medewerkers aan tot het tonen van inzet en betrokkenheid;
  • Biedt een kompas voor medewerkers om zelfstandig keuzes te maken en prioriteiten te stellen in de dagelijkse uitvoering;
  • Stimuleert samenwerking in het team en samenwerking met andere afdelingen;
  • Biedt kansen om persoonlijke ambities en persoonlijke ontwikkeling te realiseren.

Levert het echt zoveel op? Ja, zoveel kan het echt opleveren mits je echt een inspirerend doel hebt geformuleerd, waarvan elk teamlid zich eigenaar van voelt en vertaald heeft naar zijn eigen context (afdeling, rol, talenten en ambities). Dit krijg je niet voor elkaar door op je zolderkamer het afdelingsplan of beleidsplan te schrijven en je medewerkers targets mee te geven.

Effectief leiderschap

Vier kwaliteiten als leidinggevende

Het vraagt van jou als leidinggevende de volgende vier kwaliteiten: Inspireren, Regisseren, Keuzes maken en Mobiliseren.

Inspireren: je medewerkers meenemen en uitleggen wat de uitdaging en de reis van de gehele organisatie is. Op een inspirerende wijze overbrengen wat we willen zijn en willen betekenen als gehele organisatie.
Jij bent er als leidinggevende voor om je team ‘the bigger picture’ duidelijk te maken: waar staan we voor en waar gaan we naar toe. Je team heeft behoefte aan richting, perspectief en inspiratie. Jij bent de kapitein op het schip die de koers dient uit te zetten, te bewaken en bij te sturen. Dit schept duidelijkheid, vertrouwen en rust voor je mensen.
Om te kunnen inspireren dien je verbindend te communiceren. Een communicatie die positief is, uitnodigend is en vanuit je hart komt. Het is hierbij van belang dat je team voelt dat je eigenaar bent van wat je zegt.

Regisseren: een proces van co-creatie inrichten en uitvoeren waarmee de medewerkers met elkaar de strategie van de organisatie vertalen naar een uitdagend doel en een plan voor de afdeling. Een proces waarin eenieder zijn eigen ervaringen en ideeën kwijt kan en men vervolgens samen een stip op de horizon uitwerkt.
Als je dit goed doet als leidinggevende dat voelen je medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en betrokken. Het zorgt er ook voor dat ze veel beter gaan begrijpen wat er van hen verwacht wordt.
Ga maar eens voor jezelf na. Jij vindt het ook fijn als jouw leidinggevende vraagt naar je ideeën en je mening hoe bepaalde doelen bereikt kunnen worden. Als je ziet dat je inbreng bijdraagt aan een mooi plan voor de afdeling, dan is het meteen ook jouw plan. Richting bepalen is niet een ander opleggen waar het naar toe moet, maar zorgen dat men je wil volgen in waar jij wil komen.

Keuzes maken: richting bepalen en daarop eigenaarschap regelen is niet voldoende. De wereld en de omstandigheden veranderen continue. Doelen dienen dan bijgesteld te worden en een andere focus is soms nodig. Medewerkers vinden het fijn om een inbreng te hebben, maar hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Jij bent verantwoordelijk, dus keuzes maken en knopen doorhakken ligt op jouw bord.
Een leider die geen keuzes durft te maken creëert zijn eigen problemen: onduidelijkheid bij medewerkers, afwachtende houding bij medewerkers, ongewenste initiatieven van medewerkers. Uiteindelijk krijg je een reactief team met alle gevolgen van dien.

Mobiliseren: doelen moeten natuurlijk ook gerealiseerd worden. Niets is zo frustrerend als het plan voor de afdeling met enthousiasme is gemaakt en achteraf een papieren tijger blijkt te zijn. Bij het richting bepalen hoort ook ervoor zorgen dat je team in beweging komt en blijft. Het is jouw rol als leidinggevende om de mensen in je team te motiveren, aan te spreken en te helpen.
Vaak voelen we als leidinggevende dat we te weinig aandacht kunnen geven aan de medewerkers in ons team. We hebben het te druk met ons ‘eigen’ werk. Hoor je wat hier gezegd wordt en fout gaat? Je ‘eigen’ werk is juist precies datgene waar je te weinig tijd voor maakt: je mensen coachen, met ze sparren, ze ondersteunen daar waar nodig een luisterend oor zijn.
Als medewerkers de hulp en de aandacht van je ervaren, vooral op de momenten dat het even moeilijk gaat, dan gaan ze voor je door het vuur. Ze tonen dan meer inzet en zijn veel pro-actiever.

Leiderschap a piece of cake

In deze artikelreeks ‘’Leiderschap a piece of cake’’ heb ik geprobeerd je duidelijk te maken als je invulling geeft aan de 3 belangrijkste leiderschap strategieën, je als leidinggevende al snel een 8 scoort. In deze artikelreeks ‘’Leiderschap a piece of cake’’ heb ik geprobeerd je duidelijk te maken als je invulling geeft aan de 3 belangrijkste leiderschap strategieën, je als leidinggevende al snel een 8 scoort. 

Dus mijn advies aan elke leidinggevende is:

  • Zorg voor een inspirerend en gemeenschappelijk doel (geef focus en richting);
  • Geef in alles wat je vraagt van je medewerkers het goede voorbeeld (wees het juiste voorbeeld);
  • Sta met oprechte aandacht in een positieve verbinding met je mensen (geef persoonlijke aandacht).

Deze 3 strategieën hebben wel iets gemeen met elkaar. Om ze echt goed toe te passen dien je jezelf vooral te laten zien als mens en daarbij te varen op je eigen kompas. Het kompas van wie jij wil zijn als mens en wat jij wil betekenen voor anderen om je heen. Leiderschap is namelijk ‘mensenwerk’’ en geen ‘’kennis-werk’. Zorg ervoor dat je medewerkers de ‘mens’ in jou ervaren en niet slechts de functionaris. To Be a Leader you need to Be Human!

Lees ook de andere blogs: