Het versterken van de effectiviteit van professionals

Professioneel onderscheidend vermogen

BewegingVeroorzakers 9 Incompany 9 Het versterken van de effectiviteit van professionals 

Van Vakmanschap naar Meesterschap

Vaak investeren organisaties, of wij als professionals, met name in onze vakinhoudelijke kennis of technieken. Het traject ‘Van Vakmanschap naar Meesterschap’ doet iets anders: in deze training werken we aan professioneel onderscheidend vermogen en persoonlijke effectiviteit.

Dit doen we via 5 thema’s:

 • Versterking van communicatieve vaardigheid
 • Meer klantgerichtheid
 • Werken aan ondernemerschap
 • Meer focus op het resultaat
 • Succesvol en met plezier samenwerken

‘Iets (heel) goed kunnen of weten is niet toereikend om daadwerkelijk het verschil te maken.’

Wanneer ben je succesvol? Hoe kun je je professioneel onderscheiden? Echt verschil maak je wanneer je waarde toevoegt in de ogen van je omgeving. Succesvol zijn heeft namelijk niet te maken met je kennis, je inzet of intentie maar met het effect van je inzet.

Effectiviteit heeft te maken met je op ieder moment bewust te zijn van je keuzes en invloed en deze te benutten. Bijvoorbeeld de keuze om jouw professionele waarde uit te oefenen in een bepaalde rol in een bepaalde organisatie voor een bepaalde klant. Een effectieve professional begrijpt dat hij zelf aan zet is om de balans tussen deze drie partijen te managen, zodanig dat zijn inzet van waarde is voor hemzelf, de organisatie én de klant. Daarvoor moet je verbinding kunnen maken met die omgeving.

Een effectieve professional zorgt ervoor dat hij zijn ‘schakel’ geregeld ‘oppoetst’ om die verbinding waardevol te laten zijn.

 

Wanneer zou je aan (één van) deze thema’s willen werken? Welke inzichten en vaardigheden levert dat op?

Versterken van communicatieve vaardigheid

Als er sprake is van:

N

onbegrip, medewerkers die niet mét maar óver elkaar praten of wanneer er vooral op aannames gevaren wordt;

N

een afrekencultuur in plaats van een aanspreekcultuur;

N

verstoorde relaties die een professionele samenwerking in de weg staan;

N

een kans om de resultaten te verhogen door te investeren in sterkere onderlinge relaties en meer verbinding.

We werken aan de volgende resultaten:

 • kunnen communiceren op verschillende niveaus;
 • kunnen voeren van het juiste gesprek op het juiste niveau in de juiste stijl;
 • je doel bereiken met behulp van verschillende stijlgroepen;
 • (moeilijke) gesprekken regisseren;
 • effectief feedback geven en ontvangen.

Meer klantgericht

Als er sprake is van:

N

een te grote interne gerichtheid, onduidelijke interne relaties of wanneer klantrelaties verwaarloosd worden;

N

onder druk staand bestaansrecht en tegenvallende resultaten;

N

niet goed samenwerken van interne afdelingen;

N

klanten die als lastig of als een probleem worden ervaren.

Samen werken we aan de volgende resultaten:

 • de essentie van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap begrijpen en toepassen;
 • voeren van effectieve verkoop- en/of adviesgesprekken;
 • effectief onderhandelen;
 • inspirerend presenteren.

Werken aan ondernemerschap

Als er sprake is van:

N

medewerkers die vooral problemen zien in plaats van kansen;

N

slachtoffergedrag, een afwachtende sfeer of weinig initiatief als gevolg van in- of externe veranderingen;

N

onderpresteren of als medewerkers om de verkeerde reden blijven zitten waar ze zijn.

Samen werken we aan de volgende resultaten:

 • vergroten van keuze en invloed;
 • kansen zien van een veranderende werkomgeving;
 • inzicht in eigen waarden, identiteit en gedrag;
 • jezelf mobiliseren ten behoeve van je droom.

Meer focus op het resultaat

Als er sprake is van:

N

eilandvorming, waarbij men focust op het resultaat van het eigen ‘eiland’;

N

men gefocust is op taken en verantwoordelijkheden en niet op het geheel;

N

een cultuur van ‘veel doen en hard werken’ i.p.v. sturen op efficiency en effectiviteit;

N

wanneer doelen niet worden bereikt terwijl er wel hard gewerkt wordt.

Samen werken we aan de volgende resultaten:

 • inzicht in inhoudelijke, procesmatige en relationele resultaten;
 • taakgericht versus resultaatgericht werken;
 • projectmatig werken en Time management

Succesvol en met plezier samenwerken

Als er sprake is van:

N

er een te sterke sfeer van concurrentie en profilering is of vooral tegen elkaar gewerkt wordt;

N

samenwerken niet logisch is maar wel gevraagd wordt;

N

men niet in staat is zich te verplaatsen in anderen en werkt vanuit hun eigen waarheid;

N

samenwerken meer energie kost dan het oplevert.

We werken aan de volgende resultaten:

 • synergetisch werken en denken;
 • ontdekken van je persoonlijke gebruiksaanwijzing;
 • kennen van de eigen en elkaars teamrollen (Belbin) en benutten van elkaars krachten.

De nieuwe inzichten en versterking van vaardigheden waaraan we met u werken in Van Vakmanschap naar Meesterschap leiden tot zichtbaar en voelbaar meer effectiviteit op de vijf thema’s, zowel voor de deelnemers zelf als voor andere betrokkenen.

In de organisatie ziet u:

 • Betere interne en externe samenwerking;
 • Klanten voelen zich meer gehoord en beter bediend;
 • Meer initiatieven van professionals voor verbetering van de organisatie en dienstverlening;
 • Aansprekende werkresultaten;
 • Positieve en betrokken medewerkers.

Wij nemen contact op met jou, laat hier je gegevens achter

Meer informatie over de incompany trainingen

In de afgelopen 15 jaar hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

Ik wil informatie aanvragenIk wil contact opnemen