Ontwikkelen van verbindend en inspirerend leiderschap

Versterking van de verticale samenwerking

BewegingVeroorzakers 9 Incompany 9 Ontwikkelen van verbindend en inspirerend leiderschap

Leidinggevenden dienen te ‘schakelen’ tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Hoe zij dat doen schakelen heeft een grote impact op prestaties en werkplezier binnen de organisatie. We noemen dit ook wel de kwaliteit van de verticale samenwerking tussen de lagen in de organisatie.

In de praktijk zien we dat wanneer er veel impactrijke veranderingen rondom de organisatie plaatsvinden, de kwaliteit van het schakelen daaronder te lijden heeft of onder de maat is. Organisaties die de cruciale, verbindende rol van leidinggevenden erkennen, zorgen ervoor dat de effectiviteit van deze verbindingsofficieren op peil is.

‘Leidinggevenden zijn essentiële verbindingsofficieren binnen organisaties.’

Resultaatgebieden

In het leveren van waarde aan klanten, burgers of medewerkers hebben leidinggevenden een centrale rol. Ze zijn verantwoordelijk voor -in ieder geval- de volgende resultaatgebieden:

N

werkplezier van de medewerkers

N

effectieve communicatie van beleid en besluiten naar medewerkers

N

professionele ontwikkeling en groei van de medewerkers

N

samenwerkingskracht en sfeer in het team

N

leveren van kwalitatieve resultaten met het team

N

vermogen tot samenwerken met andere teams

N

vertegenwoordiging van de positie en belangen van het team.

Resultaten

  • Richting: het is duidelijk waar we vandaan komen en waar we naartoe willen;
  • Draagvlak: men voelt zich ‘eigenaar’ van de gezamenlijke beweging;
  • Relaties: men voelt zich (weer) veilig, mag zich kwetsbaar opstellen en durft elkaar aan te spreken;
  • Reflectie: er is groei zichtbaar van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam;
  • Vaardigheden: er zijn nieuwe perspectieven, gedragingen en handelswijzen eigen gemaakt;
  • Proces: het team kan beter omgaan met, of zelf interventies opzetten t.b.v. groei, verandering en voorbij belemmeringen komen.

Wij nemen contact op met jou, laat hier je gegevens achter

Meer informatie over de incompany trainingen

In de afgelopen 15 jaar hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

Ik wil informatie aanvragenIk wil contact opnemen