Investeren in waardevolle team samenwerking

Versterking van de samenwerking in het team

BewegingVeroorzakers 9 Incompany 9 Investeren in waardevolle team samenwerking

Samenwerking: We helpen jou het pad uit te zetten naar een synergetisch team met een focus op krachten, ambities, potentie en kansen die al aanwezig zijn. Je kunt erop rekenen dat we confronteren, bewust maken en de creativiteit mobiliseren om het beste in elkaar naar boven te halen.

Wanneer teams op de juiste wijze investeren in hun teamkracht, levert dit een echte doorbraak op voor het team: door het krijgen van richting, nieuwe perspectieven, persoonlijke en gezamenlijke effectiviteit en zin om er samen voor te gaan.

Een team is een groep mensen die gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van hun doelstellingen en de wijze waarop.

Succesvolle teams hebben:

 • dezelfde doelstellingen en uitgangspunten;
 • gezamenlijke afspraken over hoe die doelstellingen gerealiseerd worden;
 • gedeelde opvattingen over normen en waarden, resulterend in gewenst gedrag;
 • een lerende omgeving en een gezonde aanspreekcultuur;
 • een sfeer van vertrouwen en respect

 

Synergie

Synergie gaat veel verder dan samenwerken op basis van professionaliteit, consensus en compromissen. In een synergetisch team erkent en respecteert men de verschillende krachten en zwakten. Het team is in staat elkaars krachten zó te benutten dat een zwakte niet meer als zodanig tot uiting komt. Dit is wat wij onszelf én onze klanten gunnen.

3 belangrijke redenen voor teamversterking

N

NIEUWE TEAMS:

Behoefte aan richting, elkaar beter leren kennen en verdere opbouw van een effectieve samenwerking.

N

ONDERHOUD AAN EEN BESTAAND TEAM:

Aanwezige potentie in het team maximaal ontwikkelen en (nog meer) benutten.

N

ONVOLDOENDE FUNCTIONERENDE TEAMS:

Geen gezamenlijke koers en/of verantwoordelijkheid, stroeve onderlinge communicatie, te weinig veiligheid, focus op zwaktes i.p.v. krachten

Resultaten

In een traject gericht op teamversterking richten we ons, afhankelijk van wat er aan de hand is in het team en het gewenste doel, op de volgende resultaten:

 • Check-in: noodzaak, ophalen behoefte en verwachtingen van deelnemers
 • Krachten en zwakten: kennismaking met en inzicht in de teamrollen
 • Lonkend perspectief: formulering van de gewenste samenwerking
 • Team games: beleving onbekwaamheid en wederzijdse afhankelijkheid
 • Confrontaties: we benoemen wat we zien en niet gezegd wordt
 • Overtuigingen: inzicht in normen, waarden en drijfveren binnen het team
 • Doorbraak op de 3 V’s: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
 • Effectieve communicatie: sterkere onderlinge verbinding en ontwikkelen van een feedback- en aanspreekcultuur

We hebben in deze tijd ook een speciaal ‘corona programma‘ opgesteld als het gaat om samenwerken: Inrichten teamsamenwerking in Corona tijd

Wij nemen contact op met jou, laat hier je gegevens achter

Meer informatie over de incompany trainingen

In de afgelopen 15 jaar hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

Ik wil informatie aanvragenIk wil contact opnemen