Hoe sterk zijn de teams in je organisatie?

5 tips om een teamcoach te mobiliseren voor het versterken van de samenwerking.

Heb je ook wel eens ervaren dat toen je je mooie voetbal te hard oppompte, er opeens ergens een ronde bult op de bal naar buiten kwam? De zwakke plek die er altijd al zat werd opeens zichtbaar en veroorzaakt een probleem. Als de druk te hoog wordt, worden zwakke plekken zichtbaar. Ik noem dit het ‘’contrastvloeistof effect’’.

Deze uitdagende Corona tijd, tevens ook een economische crisis, maakt dieperliggende problemen in onze organisatie opeens veel beter zichtbaar en voelbaar. Bijvoorbeeld, een zwakke financiële basis (tekort aan liquiditeit), te grote afhankelijkheid van een paar klanten, te veel bureaucratie en inflexibiliteit, beperkte ICT-infrastructuur, ineffectief leiderschap, onvoldoende zelfstandigheid van medewerkers of te weinig onlinedienstverlening.

Maar ook persoonlijk of als team kan je dit ‘’contrastvloeistof effect’’ ervaren. De hogere druk op jezelf of het team kan door van alles komen: reorganisatie, economische crises, nieuw beleid, te veel werk, onderbezetting, nieuwe leidinggevende met andere verwachtingen, etc. Op dit soort momenten word je echt getest en ook de teams in de organisatie. Blijf je goed functioneren? Of kraakt de samenwerking in het team te veel met alle gevolgen van dien?

De onzichtbare schade

Het is natuurlijk niet erg als je als team ervaart dat de samenwerking niet lekker loopt. Het is wel erg als je dit niet tijdig aanpakt. Een team dat onder de maat functioneert veroorzaakt namelijk zichtbare schade en onzichtbare schade. Als de zichtbare schade klein is en de onzichtbare schade groot, voelt men geen urgentie om het aan te pakken. De onzichtbare schade heeft te maken met vervolgschade. Een slecht functionerend team heeft altijd een negatieve impact (vaak indirect) op het functioneren en de resultaten van andere teams. Er zijn namelijk altijd heel veel afhankelijkheden in het werk tussen de teams. Daarnaast is er vervolgschade op het gebied van de klanten. Bijvoorbeeld slechte PR, klanten die weglopen, minder goede dienstverlening of fouten met gevolgen voor de klant.

Het is dus belangrijk om continue aandacht te hebben voor het functioneren van je teams. Investeren in de samenwerkingskracht van je team loont. Wie kan hierin een rol spelen? Elk teamlid, de leidinggevende van het team, HR of P&O adviseur of de directeur van de organisatie. Iemand dient de verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren en de ontwikkeling van het team. Daarnaast zal de ontwikkeling tot stand gebracht dienen te worden. Een teamcoach is dan onmisbaar.

Het makkelijkst, en soms het beste, is om een externe teamcoach in te schakelen. Echter er zijn nog vier andere mogelijkheden om een teamcoach te mobiliseren om te helpen met het verbeteren van de samenwerking:Het makkelijkst, en soms het beste, is om een externe teamcoach in te schakelen. Echter er zijn nog vier andere mogelijkheden om een teamcoach te mobiliseren om te helpen met het verbeteren van de samenwerking:

 

  1. Stel jezelf als leidinggevende op als teamcoach van je team. Maak duidelijk aan je team dat je opgezette momenten aandacht zal geven aan teamontwikkeling. Zorg in die momenten ervoor dat je de procesbegeleider bent en de inhoud loslaat. 
  2. Geef iemand in je team expliciet de rol van teamcoach. Hij is verantwoordelijk voor signaleren van knelpunten in de teamsamenwerking, bespreekbaar maken van het team functioneren en het faciliteren van de teamontwikkeling. Een mooie rol die je jaarlijks zou kunnen laten rouleren in het team.
  3. Positioneer de HR of P&O adviseur als teamcoach. In de meeste organisaties zijn er HR/P&O adviseurs aanwezig. Zij beschikken vaak over de ervaring om een begeleidende rol te vervullen in teamontwikkeling.
  4. Positioneer een collega leidinggevende als teamcoach voor jouw team en spreek af dat jij dat bent voor zijn of haar team.

Hoe staat jouw team ervoor?
Wil je ideeën opdoen voor teamontwikkeling of leren een team te coachen?

Neem contact met mij op voor inspiratie en tips.

Robert Tjoe Nij

Lees ook de andere blogs:

Change management

Change management

Change ManagementSuccesvolle leiders blinken uit in change management In dit artikel leg ik uit waarom je tegenwoordig als leidinggevende dient uit te blinken in change management. Vervolgens leg ik uit wat de essentie is van change management en hoe je daar succesvol...

Leiderschapsprogramma

Leiderschapsprogramma

LeiderschapsprogrammaIs uw leiderschapsprogramma future proof? Er zijn momenteel drie mondiale maatschappelijke trends die vragen om een fundamentele verandering van het leiderschap in elke organisatie:  De noodzaak van diversiteit; De noodzaak voor continue leren; En...

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

LeiderschapsontwikkelingDe 5 gouden vragen om je leiderschapsontwikkeling te sturen Leidinggeven is een lastig vak en vraagt om continue aandacht voor je leiderschapsontwikkeling. Dit geldt zowel voor iemand die een beginnende leidinggevende is als iemand die al meer...