Effectief Leiderschap ‘’a piece of cake’’ – 3/4

BewegingVeroorzakers 9 Leiderschap - piece of cake 9 Effectief-leiderschap-a-piece-of-cake 3/4

3 krachtige leiderschap strategieën waarmee je je medewerkers gelukkig maakt.

Leidinggeven is een moeilijk vak met heel veel valkuilen. Het is ook een mooi vak omdat je voor de organisatie en voor de mensen aan wie je leiding geeft echt het verschil kan maken. Uit onderzoek blijkt dat ‘’de leidinggevende’’ in de top 3 scoort van de mensen die van invloed zijn op je geluk. Best opmerkelijk toch? Kortom als leidinggevende heb je een hele verantwoordelijke en invloedrijke positie. In het eerste artikel uit de reeks van Effectief Leiderschap a piece of cake vind je 15 strategieën die je helpen om goed leiding te geven. Met drie daarvan regel je 80% van je toegevoegde waarde  als leidinggevende:

Persoonlijke aandacht

In dit artikel ga ik verder in op ”geef persoonlijke aandacht’’. De kracht van deze strategie wordt door de meeste leidinggevende onderschat waardoor er weinig tijd voor wordt gemaakt. Zeker als men hoge werkdruk ervaart is persoonlijke aandacht voor medewerkers ver te zoeken. Terwijl wederom uit onderzoek blijkt hoe belangrijk dit is. In het onderzoek uit 2019 over Werkgeluk van de MonitorGroep komt naar voren dat ‘’inspireren en vertrouwen geven’’ door de leidinggevende erg bepalend is voor het werkgeluk van medewerkers. Dit lukt alleen maar als je in staat bent oprechte aandacht te geven aan de mensen in je team.In dit artikel ga ik verder in op ”geef persoonlijke aandacht’’.

De kracht van deze strategie wordt door de meeste leidinggevende onderschat waardoor er weinig tijd voor wordt gemaakt. Zeker als men hoge werkdruk ervaart is persoonlijke aandacht voor medewerkers ver te zoeken. Terwijl wederom uit onderzoek blijkt hoe belangrijk dit is. In het onderzoek uit 2019 over Werkgeluk van de MonitorGroep komt naar voren dat ‘’inspireren en vertrouwen geven’’ door de leidinggevende erg bepalend is voor het werkgeluk van medewerkers. Dit lukt alleen maar als je in staat bent oprechte aandacht te geven aan de mensen in je team.

Positieve invloed heeft op het werkgeluk

De wetenschap dat persoonlijke aandacht een grote positieve invloed heeft op het werkgeluk van je medewerkers zou voor jou al voldoende moeten zijn om er meer tijd voor te maken. Je wil als leidinggevende de mensen in je team toch gelukkig maken? Je hebt als het goed is voor het vak leidinggeven gekozen omdat je graag met mensen werkt en je ze wil helpen het beste uit zichzelf te halen. Het mooie is dat als je oprecht geïnteresseerd bent in je mensen en ze voldoende aandacht geeft, de organisatie er ook beter van wordt:

  • meer motivatie, inzet en betrokkenheid;
  • hogere productiviteit;
  • meer creativiteit en waardevolle ideeën;
  • minder ziekte verzuim en;
  • betere samenwerking.

Hoe geef je daar invulling aan?

Nu we weten wat de kracht van persoonlijke aandacht geven is, is de volgende vraag hoe geef je daar invulling aan? Wat vraagt het van? Het begint bij de bewustwording dat persoonlijke aandacht geven een wezenlijk onderdeel is van je leidinggevende rol. Vervolgens moet je je medewerkers willen ‘’zien’’ als mens en niet alleen als een functionaris.

Wat bedoel ik daarmee? Je kan bijvoorbeeld zien dat de boekhouder in je team de jaarrekening op tijd of niet op tijd heeft ingeleverd. Het is dan natuurlijk goed om een compliment te geven of na te vragen waarom het niet gelukt is. Maar heb je daarnaast ook nog oog voor zaken als: wat er speelt in z’n leven? wat z’n ambities zijn? dat hij bijvoorbeeld is afgevallen? niet lekker in z’n vel zit? een collega goed heeft geholpen? Meestal zien we dit soort zaken wel maar laten we het niet blijken omdat we denken dat het niet relevant is. We denken soms ook dat het onprofessioneel is, het niet werk gerelateerd is of te persoonlijk is. Terwijl aandacht geven aan dit soort zaken je medewerker juist het gevoel geeft dat hij of zij door je ‘’gezien’’ wordt. Je geeft daarmee als leidinggevende het signaal af: je bent belangrijk, ik ben geïnteresseerd in je, ik wil je helpen, je bent van waarde, ik zorg voor je.

De tips zijn eenvoudig en natuurlijk bekend:

  • Laat blijken dat je geïnteresseerd en zorgzaam bent.
  • Geef aandacht aan werkplezier van je mensen.
  • Heb regelmatig een (informeel) persoonlijk gesprek met je medewerkers
  • Stel vragen over zowel werk als privé.
  • Geef complimenten en feedback.

Leiderschap is aandacht en zorg hebben voor de mensen aan wie je leiding geeft. Alles wat je de juiste aandacht geeft groeit en bloeit. Weet jij hoe je medewerkers jou ervaren op dit punt? Wellicht tijd voor een goed gesprek.
Robert Tjoe Nij

Lees ook de andere blogs: