Effectief Leiderschap ‘’a piece of cake’’ – 1/4

BewegingVeroorzakers 9 Leiderschap - piece of cake 9 Effectief-leiderschap-a-piece-of-cake 1/4

Als je de 80-20 regel kent van effectief leiderschap, is leiderschap a piece of cake!

De 80-20 regel is ontdekt door de Italiaanse filosoof Vilfredo Pareto. Hij constateerde dat 20% van de Italiaanse bevolking 80% van het vermogen van Italië bezat. Later bleek uit verschillende onderzoeken dat dit principe op een heleboel zaken van toepassing is. Het is bijvoorbeeld bij een bedrijf meestal zo dat 80% van de omzet verkregen wordt bij 20% van de klanten. Ander voorbeeld: 80% van de mensen die een mobiele telefoon hebben, gebruiken maar 20% van de functionaliteit. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit principe is ook van toepassing op de effectiviteit van je leiderschap: 80% van je leiderschap succes wordt bepaald door 20% van de toe te passen leiderschap strategieën.

De 15 strategieën voor effectief leiderschap

De vraag is nu, wat zijn al die leiderschap strategieën en welke 20% daarvan brengt je het meeste succes. Hier onder de 15 strategieën voor effectief leiderschap:

 

 1. Geef aandacht aan stimulerende normen en waarden (creëer een aansprekende teamcultuur)
 2. Omring je met een mix aan kwaliteiten en persoonlijkheden (zorg voor diversiteit)
 3. Lever maatwerk in aansturing en coaching van je medewerkers (heb inzicht in behoeften)
 4. Geef ruimte aan talenten en kwaliteiten van mensen (stimuleer authenticiteit)
 5. Stimuleer een synergetische samenwerking tussen mensen (ontwikkel vertrouwen)
 6. Geef ruimte voor andere oplossingen en inzichten (ontwikkel een leer cultuur)
 7. Deel je informatie, beslissingen en inzichten (wees transparant)
 8. Zorg voor een inspirerend en gemeenschappelijk doel (geef focus en richting)
 9. Geef in alles wat je vraagt van je medewerkers het goede voorbeeld (wees het juiste voorbeeld)
 10. Betrek je mensen in planvorming en besluitvorming (stimuleer co-creatie en creativiteit)
 11. Sta dicht bij de klant en stuur op win-win (denk en handel inclusief)
 12. Sta met oprechte aandacht in een positieve verbinding met je mensen (geef persoonlijke aandacht)
 13. Geef je medewerkers het podium en de ruimte om te schitteren (stimuleer eigenaarschap)
 14. Vier successen samen en laat mensen trots zijn met elkaar (geef waardering)
 15. Geef ruimte aan tegenspraak, discussie en afwijkende ideeën (werk aan openheid en veiligheid)

De drie belangrijkste strategieën voor effectief leiderschap zijn: (8) geef focus en richting, (12) geef persoonlijke aandacht en (9) wees het juiste voorbeeld.

Deze 3 strategieën vergen de minste energie en leveren het meeste op. Om ze toe te passen heb je ook alleen jezelf nodig, waardoor je ze 24 uur per dag kan inzetten. Als je alle andere strategieën verzaakt score je nog steeds een 8. Effectief leiderschap is op deze manier een piece of cake. Als je weet waar je als leider naar toe wilt, rest er nog maar één vraag: ”ben je bereid het voortouw te nemen en iedereen oprecht te helpen om je te kunnen volgen?”

Robert Tjoe Nij

Lees ook de andere blogs: