De sleutel voor effectief leiderschap

BewegingVeroorzakers 9 Leiderschap 9 De sleutel voor effectief leiderschap

Effectief leiderschap

Een zeer gewaardeerde en effectieve wereldleider heeft ons deze sleutel geschonken. Ik durf te beweren dat ieder mens, en dus ook iedere leidinggevende, bekend is met deze sleutel. Er zijn echter maar weinigen onder ons die dit waardevolle cadeau benutten. Ben jij er één van? Wie is die wereldleider? Maar allereerst…. Wat doet die sleutel?

Wat doet de sleutel

Op het moment dat je hem inzet is deze sleutel direct effectief. Het vraagt geen training, geen uitleg, geen ondersteunende middelen. Je kunt het niet verliezen, want je draagt het altijd bij je. Niemand kan het van je afpakken, omdat het geen tastbaar bezit is. Het mooie van deze sleutel is tevens dat je geen formele leidinggevende positie nodig hebt om een succesvolle leider te zijn.

Het gebruik van de sleutel vraagt wel wat van je. Het vraagt om moed, liefde, openheid, verstandig zijn, opoffering, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, vertrouwen en positiviteit. Het is wellicht hierom dat maar weinigen onder ons deze sleutel kunnen inzetten.

Deze sleutel is vergelijkbaar met het mythische verhaal over Excalibur, het magische zwaard van koning Arthur dat jarenlang verankerd zat in een rots. Een gewild zwaard dat je magische krachten geeft om de leider te zijn in de strijd voor vrijheid. Vele strijders probeerde dit zwaard uit de steen te trekken, maar het bleek voorbestemd voor één iemand. Iemand die in staat was dit zwaard te dragen en als leider het volk te dienen voor het verkrijgen van vrijheid en vrede.

Be the change you wish to see in de world

Het is Gandhi geweest die ons de ultieme sleutel heeft geschonken voor effectief leiderschap. De sleutel die ons mythische krachten verschaft, vergelijkbaar met de Excalibur, om een onmogelijk lijkende uitdaging mogelijk te maken. De sleutel is de overtuiging ‘Be the change you wish to see in de world’. Kort gezegd, geef zelf het goede voorbeeld van wat je nastreeft en van anderen verwacht.

Gandhi gaf zonder formele positie leiding aan de strijd voor vrede en een onafhankelijk India. Terwijl kolonisator Engeland op allerlei manieren, inclusief geweld, probeerde een onafhankelijk India tegen te houden.

Gandhi was een meester en inspirator voor het voeren van een geweldloze strijd. Een strijd om zonder agressie en oorlogvoering los te komen van de Britse onderdrukking. In alles wat Gandhi predikte en verlangde van zijn volgers gaf hij zelf het goede voorbeeld: niet liegen, niet stelen, geen geweld gebruiken, werken voor je levensonderhoud en streven naar geestelijke rijkdom door arm te leven. Hij accepteerde en droeg elke consequentie van zijn voorbeeldgedrag met trots, kracht en verantwoordelijkheid.

Ben jij in staat als leider deze sleutel te hanteren?

Nu weer terug naar jou: ben jij in staat als leider deze sleutel te hanteren en het goede voorbeeld te geven aan de mensen aan wie jij leiding wil geven? Ben je bereid daarvan de consequenties te dragen?

Je antwoord heeft mogelijk een strekking als: ‘soms wel, soms niet’. Ik ben benieuwd naar jouw momenten waarin het wel lukt, en de momenten waarop het niet lukt.

Deel je ze met me? Ik wissel graag van gedachten met je.

Robert Tjoe Nij – 06 5321 5978

Lees ook de andere blogs:

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

5 redenen om te investeren in teamontwikkelingTeamontwikkeling krijgt in de meeste organisaties te weinig aandacht In...

Teamcoach

Teamcoach

Ontdek de waarde van een TeamcoachHoe benut je als teamcoach je toegevoegde waarde in teamcoaching? In de meeste...

Leren delegeren

Leren delegeren

Een burn-out voorkomen door Leren delegerenKun je leidinggeven leren? Leidinggeven is een heel mooi vak waarin je als...