Leiderschapscursus; online

Ja, ik schrijf mij in

Online leiderschaps cursussen

BewegingVeroorzakers 9 Cursussen 9 Leiderschapscursus

Korte en gerichte online leiderschapscursussen

Leiderschap gaat over leidinggeven aan jezelf, een sturende rol pakken in de organisatie en leidinggeven aan een team. Het is een breed gebied waarin je oneindig kan leren. Daarom is het belangrijk om geregeld aandacht te besteden aan het verbeteren van je leidinggevende vaardigheden. Naast de training”de sprong van inhoud naar leiderschap’’ kan je bij ons ook een korte en gerichte online leiderschapscursus volgen.

Dit heeft de volgende voordelen:

 • Een online leiderschapscursus van 2 of 3 modules van 3 uur is altijd makkelijk in te plannen in je overwegend drukke agenda;
 • Je kan gerichte aandacht geven aan het verbeteren van specifieke leiderschapsvaardigheden;
 • In onze leiderschapscursussen ligt de nadruk op je helpen het geleerde direct toepassen in de dagelijkse praktijk.
Cursus leiderschap

Werken aan de vier belangrijkste succes factoren van leiderschap

Ons online cursus leiderschap aanbod is gebaseerd op de vier belangrijkste succes factoren van leiderschap: Persoonlijke effectiviteit, Leiderschap verantwoordelijkheid, Team samenwerking en Verbindend communiceren.

Persoonlijke effectiviteit = het vermogen om jezelf zodanig te sturen en te ontwikkelen zodat je met je leiderschap in staat bent oplossend te handelen in elke situatie. Dit regelt dat jij je invloed zo groot mogelijk maakt om een gewenst resultaat te bereiken.

Leiderschap verantwoordelijkheid = het vermogen om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het welzijn van mensen en te handelen naar de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Dit regelt dat je mensen helpt het beste uit zichzelf te halen.

Team samenwerking = het vermogen een groep mensen met energie, plezier en resultaat te laten samenwerken aan een gezamenlijk doel. Dit regelt dat je (voor de organisatie) het beste uit een team haalt. 

Verbindend communiceren = het vermogen om in elke situatie het gesprek te voeren met de juiste doelstelling, op het juiste niveau en met de juiste stijl. Dit regelt dat je in elk uitdagend gesprek in verbinding blijft en een goed resultaat bereikt voor jezelf en de ander.

Over ons

In de afgelopen 15 jaar hebben wij als BewegingVeroorzakers veel leidinggevenden en professionals mogen helpen met een groei in professionaliteit. Klanten in dit kader komen uit de volgende sectoren: Sportbonden, Vervoersbedrijven, Veiligheidsregio’s, Vastgoed ontwikkelaars, Bouwbedrijven, Gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, Retailbedrijven, Verzekeraars, Zorginstellingen, Woningbouwcorporaties.

Marlon Alvares

Robert Tjoe Nij

7 online leiderschapscursussen waarmee je het verschil maakt

Voor een groei in Persoonlijke effectiviteit kan je deelnemen aan de cursus ‘’Persoonlijk leiderschap’’ en/of ‘’Persoonlijk ondernemerschap’’.

1. Versterken van je persoonlijk leiderschap

In deze cursus leer je je eigen koers te bepalen en hoe je beter grip krijgt op (werk) situaties die niet naar je zin gaan. Je krijgt instrumenten aangereikt om de effectiviteit van je dagelijks handelen te vergroten en om beter inzicht te krijgen hoe je sterker kan worden.

Thema’s: pro-activiteit, omgaan met verandering, oplossing gerichtheid, persoonlijke ontwikkeling.

2. Groei in persoonlijk ondernemerschap

In deze cursus leer je beter zicht te krijgen op je passie, ambities en persoonlijke doelen. Je krijgt een methode aangereikt (7 overtuigingen van persoonlijk ondernemerschap) waardoor je actiegericht wordt en stappen zet om je persoonlijke doelen te bereiken.

Thema’s: zelfreflectie, koersbepalen, zelfregie, zelfontplooiing, zelfwaardering, netwerk mobiliseren, persoonlijk actieplan.

Voor een groei in Leiderschap verantwoordelijkheid kan je deelnemen aan de cursus ‘’Essentie van inspirerend leiderschap’’ en/of ‘’Leidinggeven zonder hiërarchie’’.

3. De essentie van inspirerend leiderschap

In deze cursus krijg je inzicht in de 5 rollen van inspirerend leiderschap en leer je de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Je krijgt een instrument aangereikt om je leiderschapsrol te laten aansluiten op de behoefte uit je omgeving. Ook ontwikkel je een eigen instrument waarmee je zorgt dat je in de dagelijkse praktijk die leider bent die je graag wilt zijn.

Thema’s: leiderschapsrollen en -verantwoordelijkheden, overtuigingen, succesfactoren in leidinggeven, managen van verwachtingen.

4. Projectmatig en situationeel sturen

In deze cursus leer je zonder een hiërarchische sturing te geven aan mensen en te zorgen dat men je graag volgt. Je krijgt instrumenten aangereikt waarmee je een groep vanuit dialoog van A in beweging krijgt richting B als gezamenlijk doel.

Thema’s: piramide principe, eigenaarschap stimuleren, win-win regelen, beweging regisseren, ambassadeurschap.

Voor een groei in Team samenwerking kan je deelnemen aan de leiderschapscursus “Versterken van samenwerking’’ en/of “Resultaatgericht- en projectmatig werken’’.

5. Sturen van samenwerking

In deze cursus leer je hoe je beter kan samenwerken en de samenwerking in een team kan versterken. Je krijgt een instrument aangereikt waarmee je de krachten in een team beter kan benutten. Ook leer je je eigen rol in het tot stand brengen van samenwerking te vergroten.

Thema’s: talenten, diversiteit benutten, valkuilen in samenwerking, team dynamiek, overtuigingen, feedback en feed forward.

6. Resultaatgericht en projectmatig werken

In deze cursus leer je gewenste en afgesproken resultaten naar tevredenheid te realiseren. Je krijgt instrumenten aangereikt om jezelf en anderen resultaatgericht aan te sturen.

Thema’s: pro-activiteit, strategische focus aanbrengen, prioriteiten managen, stakeholder management, motiveren en delegeren.

Voor een groei in Verbindend communiceren kan je deelnemen aan de cursus ‘’Effectieve communicatie’’.

7. Resultaatgericht werken en communiceren

in deze cursus leer je de effectiviteit van je communicatie en gespreksvoering te vergroten. Je krijgt instrumenten aangereikt waarmee je het gesprek regisseert, beter achterhaalt wat de ander bedoelt en je eigen boodschap beter laat landen. Je gesprekken zijn resultaatgericht en je dient beter zowel je eigen belang als van de ander.

Thema’s: de kracht van effectiviteit, luisteren, kwetsbaarheid, gespreksregie, feedback geven, verwachtingen managen, win-win.

Opleiding leiderschap
Online leiderschaps cursussen BewegingVeroorzakers

Praktijkgerichte leiderschapscursussen ook online te volgen

Al onze leiderschap opleidingen zijn gericht om je gereedschapskist uit te breiden met direct toepasbare instrumenten en technieken. Het is ook mogelijk om ons cursusaanbod online te volgen in kleine groepen van 6 tot 10 personen.
Onze online cursussen zijn onderscheidend omdat:

 • Ze interactief en dynamische zijn (geen theoretisch Webinar);
 • Er aandacht geschonken wordt aan je persoonlijke leervragen en situatie;
 • Tot 4 weken na de training de mogelijkheid hebt om te sparren met de trainer om het geleerde verder eigen te maken.

Na de cursus ben je direct in staat om het geleerde toe te passen omdat:

 • Je het leert van een trainer met ruime praktijkervaring in leiderschap;
 • Geen abstracte theorie krijgt aangereikt maar praktische instrumenten;
 • Uitgelegd wordt waarvoor je het gebruikt en hoe je het gebruikt;
 • Je oefent in het toepassen van het instrument;
 • Je tips krijgt wat je moet doen om het instrument je eigen te maken.

BewegingVeroorzakers hebben mij laten zie hoe je lastige samenwerkingsituaties kunt ombuigen op een positieve, verbindende en respectvolle manier. Hierdoor ben ik goed op weg van informeel naar formeel leiding geven.

Merijn, servicemanager ICT

Leiderschap als vakmanschap is geen trucje. Beweging veroorzakers helpen je te groeien van instrumenteel leiding geven, naar leidinggeven vanuit je hart en je gevoel. Je leert jezelf kennen en op jezelf te vertrouwen.

John, regiocommandant Brandweer

De BewegingVeroorzakers hebben hun belofte van leiderschapsontwikkeling meer dan waargemaakt. Zij hebben een hoog professioneel niveau als leiderschapstrainers en spelen goed in op de ontwikkelbehoefte van zowel de individuele leidinggevende als het leiderschapsteam.

Manfred, interim manager HRM

van kenniswerk naar mensenwerk

vullen van je gereedschapskist

kracht van het team benutten

Leiderschap opleiding

Een investering in je leiderschap en vakmanschap als professional

Je bent er echt aan toe om te investeren in je leiderschap en te groeien in vakmanschap. Je wil namelijk groeien in professionaliteit en van meerwaarde zijn voor de organisatie. Kies een van de onderstaande online cursussen leiderschap en ga aan de slag!

Wil je meer weten over onze cursussen en opleidingen leiderschap en een goede keuze kunnen maken? Vraag een vrijblijvend inspirerend informatiegesprek aan met 1 van onze trainers.

Kosten

\

1. Versterken van je persoonlijk leiderschap € 475,- (ex. btw)

(2 modules van 3 uur)

Minimale inschrijving is 4 deelnemers.

2. Groei in persoonlijk ondernemerschap € 475,- (ex. btw)

(2 modules van 3 uur)

Minimale inschrijving is 4 deelnemers.

\

3. De essentie van inspirerend leiderschap € 475,- (ex. btw)

(2 modules van 3 uur)

Minimale inschrijving is 4 deelnemers.

\

4. Projectmatig en situationeel sturen € 475,- (ex. btw)

(2 modules van 3 uur)

Minimale inschrijving is 4 deelnemers.

\

5. Sturen van samenwerking € 475,- (ex. btw)

(2 modules van 3 uur)

Minimale inschrijving is 4 deelnemers.

\

6. Resultaatgericht en projectmatig werken € 475,- (ex. btw)

(2 modules van 3 uur)

Minimale inschrijving is 4 deelnemers.

\

7. Resultaatgericht werken en communiceren € 712,50 (ex. btw)

(3 modules van 3 uur)

Minimale inschrijving is 4 deelnemers.

Ja ik schrijf mij in

In de afgelopen 15 jaar hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

ja ik schrijf mij inIk wil contact opnemen