Change Management

Succesvolle leiders blinken uit in change management

In dit artikel leg ik uit waarom je tegenwoordig als leidinggevende dient uit te blinken in change management. Vervolgens leg ik uit wat de essentie is van change management en hoe je daar succesvol in kan zijn.

Verandering is de meest constante factor in organisaties.

Er zijn 5 redenen waarom bijna alle organisaties doorlopend bezig zijn met het doorvoeren van veranderingen:

 1. Meer globale crisissen (economische, ecologische en sociale) door globalisering;
 2. Technologische vernieuwingen die elkaar steeds sneller opvolgen;
 3. Toenemend belang van aandeelhouderswaarde;
 4. Meer en steeds sneller veranderende wetgeving;
 5. Toenemende concurrentie.

Voor de beeldvorming geef ik van elke reden een actueel voorbeeld. Bij elk voorbeeld kan je waarschijnlijk zelf nog 10 andere voorbeelden bedenken die momenteel een impact hebben op je organisatie en vragen om een verandering.

1. Globale crisissen: de coronacrisis is een duidelijk voorbeeld en behoeft niet veel uitleg. Elke organisatie is hierdoor geraakt en heeft geleid tot veel noodzakelijke veranderingen binnen elke organisatie.

2. Technologische vernieuwing: omdat technologische vernieuwingen steeds sneller komen noem ik er meer dan 1: Sensortechnologie, Internet of Things, Big data en kunstmatige intelligentie, Robotisering, Blockchain, Human enhancement. Direct of indirect zal je organisatie hiermee te maken krijgen en veranderingen aanjagen.

3. Belang van aandeelhouderswaarde: steeds meer bedrijven zijn extern gefinancierd en hebben te maken met aandeelhouders. Deze aandeelhouders eisen een ambitieuze groei en winstgevendheid. Dit zorgt ervoor dat er doorlopend wordt gereorganiseerd om aan deze ambitieuze eisen te kunnen blijven voldoen.

4. Veranderende wetgeving: de privacy wet AVG is een duidelijk voorbeeld die elke organisatie raak en van invloed is op een groot aantal processen.

5. Toenemende concurrentie: tegenwoordig is je concurrentie niet meer de ‘’usual suspect’’ uit je eigen branche. Concurrentie komt tegenwoordig uit verschillende en soms onverwachte hoeken. De traditionele tv-zenders beconcurreren niet alleen elkaar maar hebben ook concurrentie van de Netflix’s, de Youtube’s en de Game industrie. Concurrentie uit onverwachte hoek noodzaakt vaak om je businessmodel aan te passen en grote veranderingen door te voeren.

Veranderingen in organisaties leidt tot weerstand bij medewerkers

Weerstand tegen veranderingen krijgt vaak te weinig aandacht binnen organisaties waardoor gewenste organisatieontwikkeling niet altijd slaagt. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid en uitdaging voor de leidinggevende. Dit betekent dat leidinggevenden goed moeten worden in change management. Bekijk ook onze cursus leidinggeven.

Wat is change management precies?

Change management gaat om het vermogen om mensen de noodzaak van de verandering te laten zien en ze enthousiast te maken om een bijdrage te leveren. Tevens planmatig leiding te geven aan de implementatie van de noodzakelijke organisatieverandering. Dit klinkt eenvoudig maar valt in de praktijk vaak tegen, omdat:

 • Mensen van nature niet houden van verandering. Het leidt namelijk tot angst en onzekerheid over hun toekomstige situatie. Dit leidt tot weerstand tegen organisatieveranderingen;
 • Er altijd voorstanders en tegenstanders zijn. Tegenstanders laten zich meer horen en zullen ook meer weerstand bieden. Zeker als men in het verleden reorganisaties heeft meegemaakt waarmee men geen positieve ervaringen heeft;
 • De weerstand bij verschillende stakeholders kan zitten (medewerkers, managers, klanten, partners, etc.) die ieder z’n eigen redenen heeft om tegen te zijn. Hierdoor krijg je verschillende tegenwerkende krachten over verschillende niveaus in de organisatie en soms buiten de organisatie;
 • De verandering ook vraagt om een verandering in houding en gedrag bij medewerkers. Niets is zo lastig als een cultuurverandering tot stand te brengen. Dit is een kritische succes factor voor de organisatieverandering en wordt vaak onderschat;
 • Je rol als leidinggevende en je persoonlijke belangen ook geraakt worden door de organisatieverandering. Bijvoorbeeld er moeten mensen weg bij je afdeling, je functie wordt zwaarder of je takenpakket verandert drastisch.
Change Management
Change Management bij BewegingVeroorzakers

Wat moet je goed kunnen als change manager?

De essentie van change management is dus om ‘’weerstand’’ bij mensen om te buigen tot ‘’medestand’’. Dit vraagt om een aanpak/proces, persoonlijke vaardigheden en vooral voorbeeldgedrag. Hieronder leg ik dit uit in 10 concrete change management acties.

 1. Maak zichtbaar en voelbaar bij de doelgroep wat de urgentie is van de gewenste verandering. Dit is de basis om een wil te creëren voor het overwinnen van de angst voor de verandering.
 2. Maak duidelijk wat de verandering gaat opleveren. Dit moet positief zijn, iets opleveren voor de doelgroep en energie geven. Dit lonkend perspectief te samen met de urgentie zorgt ervoor dat de weerstand wordt weggenomen.
 3. Betrek zoveel mogelijk medewerkers. Laat de medewerkers zelf verwoorden wat de urgentie is en hoe het lonkend perspectief er voor hen uitziet. Op deze wijze maak je ze mede-eigenaar van de verandering.
 4. Boek zo snel mogelijk kleine successen die aantonen dat het veranderen een goede keuze is. Dit zorgt voor vertrouwen en creëert (meer) inzet. Iedereen wil namelijk mede-eigenaar zijn van het succes.
 5. Maak het veranderproces zichtbaar in kleine behapbare stappen en geef daarbij aan wat er van hen gevraagd wordt. Zorg dat ze door de bomen het bos blijven zien en continue weten wat er bereikt is.
 6. Zorg dat je als leidinggevende zelf het voorbeeld bent van de verandering. Neem het voortouw en durf je daarbij kwetsbaar op te stellen.
 7. Blijf communiceren en blijf in gesprek met elkaar over de verandering. Zorg dat iedereen scherp op het netvlies blijft houden wat het achterliggende doel is van de verandering, welke stappen we aan het zetten zijn en hoe iedereen daar een bijdrage in moet leveren.
 8. Bied kaders waarbinnen mensen initiatief kunnen nemen. Stimuleer, waardeer en faciliteer het initiatief nemen. Voorkom controleren, afrekenen en teveel sturen.
 9. Zie de verandering als een leertraject. Accepteer dat niet alles meteen goed gaat en geef ruimte om fouten te mogen maken. Ontwikkel met elkaar een leercultuur en dat veranderen iets positief is.
 10. Maak de geboekte resultaten zichtbaar en meetbaar. Niet alleen in financiële termen maar ook in culturele termen zoals meer werkplezier, betrokkenheid, betere samenwerking, meer eigenaarschap, etc.

Hopelijk heb je meer inzicht gekregen hoe jij als leidinggevende beter je rol kan pakken bij weerstand in je team tegen noodzakelijke organisatieveranderingen. Wil jij je verder bekwamen in change management? Lees dan wat onze training ‘’de sprong van inhoud naar leiderschap’ of de training ‘’Teamcoaching’’ voor je kan betekenen.

Of neem gewoon contact met mij op om een keer te sparren over je change management uitdaging:

Robert Tjoe Nij (06-53215978)
robert@bewegingveroorzakers.nl

 

Lees ook de andere blogs:

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

5 redenen om te investeren in teamontwikkelingTeamontwikkeling krijgt in de meeste organisaties te weinig aandacht In...

Teamcoach

Teamcoach

Ontdek de waarde van een TeamcoachHoe benut je als teamcoach je toegevoegde waarde in teamcoaching? In de meeste...

Leren delegeren

Leren delegeren

Een burn-out voorkomen door Leren delegerenKun je leidinggeven leren? Leidinggeven is een heel mooi vak waarin je als...