tips voor leidinggevenden

BewegingVeroorzakers 9 De 5 slimme tips voor leidinggevenden

Dé 5 slimme tips voor leidinggevenden

Veel leidinggevenden werken te hard. Ze voelen de druk en kritiek van hun bazen en zijn druk met brandjes blussen. Ze hebben te weinig tijd voor het team en komen onvoldoende toe aan hun strategische rol.

Herkenbaar? Lees dan verder hoe je leiding geven leuker, succesvoller en minder veeleisend kan maken.

Wie zijn wij?

In de afgelopen 15 jaar hebben wij als BewegingVeroorzakers veel leidinggevenden mogen helpen met een groei in leiderschap met onze Leiderschapstraining. Onze klanten komen uit allerlei sectoren: sportbonden, vervoersbedrijven, veiligheidsregio’s, vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, retail, verzekeraars, zorginstellingen en  woningbouwcorporaties.

Marlon Alvares

Robert Tjoe Nij

Tip 1 – Stop met teveel uren maken en richt je op je echte leidinggevende rol 

Veel leidinggevende functies zijn vervuild met werkzaamheden die niet bijdragen aan succesvol leidinggeven. De meest voorkomende vervuiling betreft het zelf oppakken (gevraagd en ongevraagd) van inhoudelijke werkzaamheden. Maar, hoe meer inhoudelijke taken je oppakt, hoe minder toegevoegde waarde van jouw leiderschap medewerkers ervaren. Het vak leidinggeven heeft namelijk niets te maken met jouw inhoudelijke vakkennis. Leiderschap is mensenwerk en vraagt vooral om sturende en interpersoonlijke vaardigheden. 

Hoe pas je deze tip toe in de praktijk?Maak je persoonlijke leiderschapskompas: benoem jouw toegevoegde waarde als leidinggevende door de ogen van je medewerkers en jouw leidinggevende.

 • Toets je leiderschapskompas bij je medewerkers en je leidinggevende.
 • Stop direct met alle werkzaamheden die niet passen bij je kompas, of delegeer ze.

Tip 2 – Zorg ervoor dat jouw leidinggevende jou als helpend ervaart

De meeste leidinggevenden ervaren vooral kritiek, onbegrip en weerstand van de mensen onder hen. Als jouw leidinggevende jou als remmend ervaart, zal hij/zij jou bewust of onbewust minder helpen om succesvol te zijn. Ga maar na: jij loopt toch ook harder voor medewerkers die positief zijn, hun werk goed doen en je zorgen wegnemen?

Hoe pas je deze tip toe in de praktijk?

 • Geef geen kritiek op beleid, maar probeer het ‘waarom’ te begrijpen. Bepaal samen met je leidinggevende hoe het idee succesvol geïmplementeerd kan worden.
 • Zorg dat je voor elk probleem waarbij je je leidinggevende nodig hebt, zelf minstens 3 oplossingen hebt bedacht waaruit hij/zij kan kiezen.
 • Verdiep je in de uitdagingen van je leidinggevende en ondersteun bij één of meerdere van deze uitdagingen.

Tip 3 – Benut de (denk- en werk)kracht van je team

Veel leidinggevenden geven vooral 1 op 1 leiding via de welbekende bila’s. Door drukte en waan van de dag vervallen teamoverleggen geregeld, of zijn ze überhaupt niet gepland. Terwijl de meeste brandjes en uitdagingen te maken hebben met het werk van meerdere personen en de samenhang daarvan. Het is dus veel effectiever om de problemen samen met het team op te lossen.

Hoe pas je deze tip toe in de praktijk?

 • Plan elk kwartaal minstens 2 teammeetings waarbij je samen de belangrijkste problemen inventariseert, de oorzaken analyseert en het team oplossingen laat bedenken.
 • Zorg dat het team deze meetings zelf voorbereidt en organiseert.
 • Stuur op samenwerking in het team en faciliteer een vruchtbare en energievolle teaminteractie tijdens de meetings.

Tip 4 – Ontwikkel samen met je team een strategische teamagenda

Eén van de grootste uitdagingen van een leidinggevende is ervoor zorgen dat het team werkt aan de juiste prioriteiten. Het beleid van de organisatie is vaak onvoldoende concreet vertaalt naar teamdoelen. En als er wel een afdelingsplan is, is deze meestal niet door het team zelf gemaakt. Pas als het team zelf (met jouw hulp) het afdelingsplan heeft gemaakt, is er een basis gelegd om te sturen op de juiste prioriteiten.

Hoe pas je deze tip toe in de praktijk?

 • Maak samen met je team een jaarplan.
 • Laat elke medewerker op basis van het jaarplan een persoonlijk werkkompas maken: de 4 tot 5 belangrijkste resultaten die hij/zij gaat realiseren.
 • Evalueer regelmatig samen met het team de voortgang en stel zo nodig bij (teamdoelen en werkkompas).

Tip 5 – Investeer in teamontwikkeling om het team te versterken

Wij zijn gewend te sturen op de ontwikkeling van medewerkers. Meestal betekent dat dat we ze aanzetten tot het volgen van opleidingen. Dit is uiteraard nooit weggegooid geld, maar als je investeert in de ontwikkeling van je team is het rendement vele malen groter. Je krijgt betere resultaten als je investeert in de samenwerking, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid van het team.
Hoe sterker je team, hoe meer jij je kunt richten op sturing geven. Met als doel een team dat duurzaam, met werkplezier, optimaal presteert.

Hoe pas je deze tip toe in de praktijk?
 

 • Evalueer samen met je team het functioneren en de prestaties.
 • Bouw samen met je team een ontwikkelagenda voor het team.
 • Stuur als leidinggevende op de uitvoering van de team ontwikkelagenda.
Training leiderschap

‘Leiders maken het verschil in (werk)geluk en prestaties van medewerkers.’

Spreken de 5 tips je aan? Wil je meer weten over hoe jij de impact van je leiderschap kan vergroten?

Vraag hier vrijblijvend een online gesprek aan met onze leiderschap trainer.

BewegingVeroorzakers hebben mij laten zie hoe je lastige samenwerkingsituaties kunt ombuigen op een positieve, verbindende en respectvolle manier. Hierdoor ben ik goed op weg van informeel naar formeel leiding geven.

Merijn, servicemanager ICT

Leiderschap als vakmanschap is geen trucje. Beweging veroorzakers helpen je te groeien van instrumenteel leiding geven, naar leidinggeven vanuit je hart en je gevoel. Je leert jezelf kennen en op jezelf te vertrouwen.

John, regiocommandant Brandweer

De BewegingVeroorzakers hebben hun belofte van leiderschapsontwikkeling meer dan waargemaakt. Zij hebben een hoog professioneel niveau als leiderschapstrainers en spelen goed in op de ontwikkelbehoefte van zowel de individuele leidinggevende als het leiderschapsteam.

Manfred, interim manager HRM

Of wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen met een groei in leiderschap

Wij hebben een unieke aanpak ontwikkeld voor het in beweging krijgen en versterken van het leiderschap in organisaties. Durf jij het aan?

 

Ga naar onze leiderschapstrainingen